Processen gäller åtgärder i samband med att HPE avyttrade divisionen Enterprise Services 2017 för att slå ihop den med CSC, något som resulterade i att bolaget DXC skapades. Det skriver den brittiska nyhetssajten The Register.

I en grupptalan som lämnades in 2019 hävdas att HPE lämnat vilseledande information om planerade uppsägningar. HPE ska enligt anklagelsen indikerat att företaget skulle göra besparingar genom att optimera personalstyrkan, exempelvis genom att eliminera dubbla roller som en följd av sammanslagningen.

Investerarna menar emellertid i grupptalan företaget i stället fortsatte säga upp flera av företagets mest erfarna och högavlönade anställda, för att göra kostnadsbesparingar och få upp aktiekursen.

HPE har hävdat att det inte gått att belägga att det finns några vilseledande uttalanden, men en domare i Kaliforniens högsta domstol menar att investerarna lagt fram tillräckligt stöd för sina anklagelser.