CAG Syntell, som blev en del av CAG i juli, har tidigare levererat systemtjänster till BAE Systems Hägglunds.

Nu utökas det samarbetet med ett strategiskt partneravtal, där hela CAG:s tjänsteutbud ska ingå, vilket även innefattar strategi- och teknologiutveckling, industriell och akademisk samverkan samt kompetenssäkring över tid för ingenjörer och ledare.

– Med snabba tekniska förändringar och nya utmaningar från våra kunder, är det viktigt att vi stärker våra partnerskap. Tillsammans med CAG fortsätter vi utveckla kompetens för kommande utvecklingsprojekt och affärer, säger Wim Eikelboom på BAE Systems Hägglunds.

– Vi är väldigt glada att få ett utökat förtroende från BAE Systems Hägglunds. Det stärker oss att få arbeta med framtidens försvarsteknik och en industri i framkant, säger Mikael Tjernlund, vd på CAG Syntell som också varit kundansvarig på CAG.

Det nya samarbetet beskrivs också som en förutsättning för att fortsätta utbyggnadstakten inom totalförsvaret.

– Det strategiska partnerskapsavtalet med ett av de främsta bolagen inom Sveriges försvarsindustri är ytterligare ett bevis på CAG:s starka position som kvalificerad tjänsteleverantör inom försvarssektorn, säger Åsa Landén Ericsson, vd på CAG Group.