32 procent av alla svenskar som inte arbetar i it-branschen kan tänka sig att göra det enligt en ny framtidsrapport, Tomorrow report, som Nexer låtit Sifo genomföra bland drygt 2500 personer mellan 18 och 79 år.

Det innebär att 1,7 miljoner svenskar kan tänka sig att vidareutbilda sig inom it, en ökning med 70 procent sedan 2020. En halv miljon är så intresserade att de kan tänka sig att själva finansiera sig hela eller delar av utbildningen.

Samtidigt tror allt färre att digitaliseringen leder till en bättre framtid – 66 procent jämfört med 76 procent för två år sedan. Mest positiva till digitalisering är unga mellan 18 och 29 år, 77 procent av dem är optimistiska om att digitalisering kan skapa en bättre framtid.

I rapporten framkommer också att Indien är det land i världen som har mest kompetens och störst självförtroende på it-området. 71 procent av indierna uppger att de har god eller mycket god kunskap jämfört med 55 procent av svenskarna.

Och indierna har också en större tilltro till digitalisering – 43 procent tror att digitalisering och ny teknik ska ha löst klimatkrisen inom fem år men bara 4 procent av svenskarna.