Oxford Ionics, ett brittiskt företag som grundades 2019 av Tom Harty och Chris Ballance, låter meddela att man har dragit in 30 miljoner pund (motsvarande 381 miljoner svenska kronor) i den senaste investeringsrundan.

Det som lockar investerarna är Electronic Qubit Control (EQC), ett patenterat system som gör det både enklare och billigare att kontrollera kvantbitar.

I korthet handlar systemet om att hålla joner svävande över chippet utan att använda sig av lasrar, något som öppnar upp för att kommande kvantdatorer kan använda sig av betydligt fler kvantbitar än dagens modeller.

– Om vi ska förverkliga kraften och potentialen hos kvantdatorer måste vi knäcka de kritiska problemen rörande skalbarhet, integration och prestanda. Vår unika metod att fånga joner har utvecklats för att lösa alla dessa tre problem, säger Chris Ballance i ett pressmeddelande.