Den svenska konsultmarknaden har fortsatt att tuffa på bra trots utmanande tider, och frågar man runt bland konsultbolagen så har de inte känt av någon större nedgång än. Men lågkonjunkturen lurar runt hörnet, och allt fler tecken på att även it-konsulterna kommer drabbas smyger sig på.

Det märks inte minst i den rapport som konsultmarknadsplatsen Brainville nyligen släppte. Där märks en ordentlig nedgång i antalet uppdrag, och detta trots att antalet annonsörer har blivit flera.

– 2021 var ett väldigt bra år för frilansare och konsulter då det var lätt att hitta uppdrag. Även 2022 började väldigt starkt, så kontrasten mot andra halvåret 2022 är väldigt tydlig när man ser till uppdragsutbudet på marknaden, säger Brainvilles vd Manuel de Verdier.

grafik
Betydligt färre uppdrag under slutet av 2022 än ett år tidigare. (Klicka på bilden för en större version.)

Ett annat tecken på att det är brist på uppdrag är att det sker fler ansökningar per uppdrag än tidigare. Dessutom är det fler frilansare och konsulter som delar ut sig som tillgängliga, och Manuel de Verdier ser också att många konsulter förbättrar sina profiler för fullt, ytterligare ett tecken på att man är på jakt efter uppdrag.

grafik
Betydligt fler tillgängliga konsulter än tidigare år. (Klicka på bilden för en större version.)

– I en ekonomisk nedgång förväntar vi oss att se en minskning av publicerade uppdrag, fler ansökningar per uppdrag, fler konsulter som anger sig som tillgängliga och en större andel uppdrag som tillåter distansarbete. Det är tyvärr exakt det scenario vi ser just nu säger Manuel de Verdier.

”Konstant lågkonjunkturångest”

Pratar man med konsultbolagen så är det tydligt att alla tänker på de mörka moln som hopar sig vid horisonten. Men när det gäller den egna affären har det sällan börjat märkas.

– Jag har konstant lågkonjunkturångest just nu, men jag har inget bevis för det. Jag tittar väl för mycket på nyheter. Där pratas det om det hela tiden, säger Patrik Skragge, vd på Techin Solutions.

– Vi har inte känt av något än.

Det är verkligen ingen fråga som negligeras, men Patrik Skragge säger att det är svårt att förbereda sig. Han tar upp bolagets senaste diskussion i ämnet som ett tydligt exempel.

– På vår kickoff hade vi en punkt på agendan som hette ”Lågkonjunktur 2023 – öppen diskussion”. ”Fan vilket tråkigt ämne”, sade alla. Det är ju inget roligt med lågkonjunktur och många hos oss är så unga. De har väl kanske upplevt Lehmankraschen. Jag som upplevt bankkrisen på 90-talet och internetkraschen försökte ligga på. Men alla tyckte jag var tråkig och negativ, konstaterar Patrik Skragge med ett skratt.

– Vi blev tvungna att bryta diskussionen eller ta den från ett annat håll. Okej, våra viktigaste kunder, kommer vi bli utslängda därifrån? Nej, troligen inte. Så vad ska vi ha för målsättning då? Att bli utkastade sist av alla?

Men Patrik Skragge inser också att omvärldsläget fått honom att bli lite försiktigare. Ett exempel är när han träffat personer som är intressanta att anställa.

– Ett normalt år hade man kanske skrivit på med en gång, men nu avvaktar man lite, säger han.

Små tecken på avmattning

Inte heller Anna Kleine, Sverige-vd på Fellowmind, har sett något minskat intresse för det egna bolagets tjänster.

– Vi jobbar bland annat med affärssystem och crm, så vår affär är mycket tryggare på det viset. Det är väldigt affärskritiskt det vi gör och väldigt strategiskt, så ofta har kunderna pengar till den typen av investeringar, säger hon.

Men givetvis finns det en stark medvetenhet om läget, men de små tecken på avmattning Anna Kleine har sett har varit på kundsidan.

– Vi är förberedda och har ändrat hur vi tittat på verksamheter. Vi tittar inte bara på pipen utan mer på faktiskt stängda ordrar. Vi har också haft några kunder som har velat förhandla ner priset på grund av läget. Så vi har ändrat vårt beteende lite men vi ser ingen avmattning.

Mindre kortsiktigt

Semir Jasarevic, vd Castra Öst, har lite samma upplevelse. Det vill säga att det pratas om lågkonjunktur, men det är inget som har märkts så tydligt i den egna affären än, även om man kan skönja vissa tecken i det stora.

– Det händer saker i omvärlden. Vi känner inte av det på riktigt i vår egen affär, men vi ser det på andra håll. Vi har satsat mycket på offentlig sektor. Där är det väldigt stora behov och det finns hur mycket som helst att göra, säger han.

Men det finns alltså vissa företeelser på marknaden som vittnar om att det är lite annorlunda tider.

– Det vi framför allt ser är att det är många förmedlare som även förmedlar andras behov. När uppdragen blir färre upplever vi att det är fler som gör så, säger Semir Jasarevic, som också märkt att kunderna resonerar lite annorlunda.

– Det är mindre kortsiktigt än det brukar vara. Kunderna försöker jobba lite mer långsiktigt. Det kan ofta vara dyrare att ta in konsulter på korta kontrakt. Då är det bättre att att ha någon som kan hålla ihop det under lite längre tid.