Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, har granskat två incidenter som Polismyndigheten anmält och som kommit in till myndigheten 2018 och 2020.

Vid det första tillfället hade runt 60 mejl oavsiktligt skickats till obehöriga personer mellan 2016 och 2018, runt tio av dem ska ha innehållit integritetskänsliga uppgifter – bland annat om misstänkta och brottsoffer. Vid det andra tillfället ska behörigheten till en möteskalender skickats via mejl.

Orsaken till att mejlen skickats fel är att polisanställda av misstag stavat fel på @polisen.se när de skickat mejlen och eftersom en utomstående person registrerat internetdomäner med likartade stavningar så har mejlen landat där i stället.

IMY konstaterar att polisen brutit mot brottsdatalagen.

– Polisen hade vid tiden för det inträffade inte vidtagit tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlades så att obehöriga inte kunde komma åt dem, säger Jonas Agnvall, jurist på IMY, i en kommentar.

Medan IMY granskat ärendet har polisen infört åtgärder för att minska risken att det ska hända igen men IMY anser att åtgärderna inte är tillräckliga och rekommenderar ytterligare åtgärder.