Enligt en ny rapport från Trendfocus som citeras av Tom’s Hardware var 2022 ett tufft år för tillverkarna av mekaniska hårddiskar, det vill säga Seagate, Toshiba och WDC.

Under året såldes omkring 36 miljoner hårddiskar totalt, vilket är en minskning med uppemot 42,5 procent jämfört med 2021.

Nedgången kan i första hand förklaras av att de flesta nuförtiden föredrar alternativa lagringsenheter som ssd.

Till det kommer även en ökad användning av molntjänster och strömningstjänster, vilket minskar behovet av lokal lagring.