Han må ha vunnit i tvisten mot sina söner, men efter att domen föll i förra veckan meddelar nu Bert-Inge Hogsved att han lämnar sina uppdrag i bolaget. Han är dock kvar som största aktieägare, innan den stiftelse som bildats i hans och hustruns namn, och som varit föremål för tvisten, tar över den 70-procentiga andelen av bolaget. Det skriver DN.

Tidningen skriver att han igår informerade bolagets cirka 650 anställda via mejl att han ”fattat beslutet att säga upp mina engagemang i Hogia AB. Det gäller själva anställningen i företaget, min roll som senior advisor som jag haft ett halvår, och mitt engagemang i styrelsen som dess ordförande sedan sommaren 2021”.

Det var den 12 januari som domen kom i Uddevalla tingsrätt i den familjetvist som länge pågått i svenska Hogia. Bakgrunden till tvisten är en extra bolagsstämma där Bert-Inge och Åse Hogsved, som tillsammans äger 70 procent av bolaget, tilläts flytta sina aktier till en stiftelse som inte skulle vara tillgänglig för sönerna i familjen, Johan och Markus Hogsved, vilka båda har jobbat på Hogia tidigare och som äger 30 procent av aktierna.

Eftersom sönerna ansåg att det beslutet bröt mot ägaravtalet så stämde de Hogia i mars 2020, med en begäran att bolaget skulle likvideras, med följden att tillgångarna skulle delas ut till ägarna.

Tvisten hade några månader tidigare tagit fart efter en extra bolagsstämma där föräldrarna gavs möjlighet att flytta sina aktier till en stiftelse oåtkomlig för sönerna. Sönerna ansåg att beslutet bröt mot ägaravtalet.

Domen föll visserligen till Bert-Inge Hogsveds fördel, men han fick samtidigt en hel del kritik. Rätten skriver att bolaget ”genom majoritetsägarnas inflytande i bolaget, brutit mot bestämmelser i aktiebolagslagen gällande värdeöverföring, information till minoritetsägare samt minoritetsägarnas rätt till utdelning”.

Men trots det fanns det alltså inte tillräckliga skäl för likvidation. I domen står det att det ”inte går att utesluta fara för framtida majoritetsmissbruk” men också att missbruket inte är så grovt att ”det aktualiserar den yttersta sanktionen mot grövre maktmissbruk”.

Bert-Inge Hogsved kommenterar sin sorti från sina uppdrag i ett skriftligt meddelande till DN:

”När vi närmade oss domedagen 12 januari började tankarna bli allt mer lockande” och konstaterade efter att domen kom att ”vi verkligen hade vunnit i tvisten med sönerna, uppstod lite av en Elvis Presley-situation – It’s Now or Never. Och eftersom ingen någonsin lyckats fixa ett Never så fick det bli ett Now”.