Idag ser ett nytt konsultbolag med cirka 300 anställda dagens ljus. Eller nytt och nytt, snarare handlar det om att Iver tar sina konsultuppdrag och samlar i ett nytt bolag som kommer att heta Accelerate at Iver.

Personalstyrkan är i stort sett jämnt fördelad mellan Sverige och Norge, det vill säga cirka 150 personer per land. Det nya bolaget, som främst ska jobba med molntransformation och molnsäkerhet, är ett uppsamlingsheat från Iverkoncernens alla hörn. Dels de rena konsultbolag som förvärvats, som Elits, Aztek, Mjukvarukraft och Intiro Development. Utöver det har det också funnits konsultinriktade delar i de andra bolagen som till exempel DGC, Candidator och Solid Park.

– När jag började på Iver så sade vi att det är några saker vi tror på. En av dem var att vi har en konsultativ förmåga att hjälpa våra kunder med strategi och förflyttning, och då kommer vi behöva bygga en konsultverksamhet för att skapa de bästa förutsättningarna för kunden. Det här gör att vi kan ligga längre fram utvecklingsmässigt och det är också ett sätt att träffa helt nya kunder, säger Carl-Magnus Månsson, vd och koncernchef på Iver, som också räknar med att dte kommer underlätta för de befintliga kunderna.

– Genom att vi etablerar en dedikerad konsultorganisation blir vi också en bättre helhetsleverantör för våra kunder, vi blir bättre på att säkerställa rätt kompetens till rätt uppdrag, vi får en effektivare kompetensdelning inom hela Iver och vi blir bättre på att etablera rätt partnerskap för varje specifik kund,

Det nya bolaget kommer att ledas av Elits vd Olle Hasselblad, som numera alltså är vd på Accelerate at Iver.

– Efter en tid av förberedelse kraftsamlar vi nu våra kompetenser under ett gemensamt namn för att hjälpa våra kunder att dra nytta av möjligheterna som öppnas med modern digital teknik. Med Accelerate at Iver bildar vi en betydande konsultverksamhet med ett brett erbjudande som ska hjälpa våra kunder på hela den agila resan från strategi, transformation, säkerhet, utveckling och integration till drift och förvaltning, något vi sammantaget valt att kalla digital innovation, säger han.

Att skapa ett nytt bolag med ett nytt namn är också viktigt ur ett rekryteringsperspektiv.

– Med ett gemensamt namn vill vi också tydliggöra Iver som en attraktiv arbetsplats för konsulter och specialister som vill arbeta i teknikens absoluta framkant, säger Olle Hasselblad, som är mycket nöjd med det förberedelsearbete man gjort innan lanseringen.

– Det spännande är att vi har haft möjlighet att bygga ett starkt bolag under Iverparaplyet. Vi har också förmånen att skapa och definiera bolaget från början där vi kan ta med oss goda saker från de olika delarna och bygger en kultur utifrån det. Vi vet att duktiga konsulter och medarbetare drar till sig nya medarbetare också.

Att vara ett renodlat konsultbolag innebär också en ny spelplan. Carl-Magnus Månsson säger att det kommer bli en blandning av nya och gamla konkurrenter.

– Vi möter redan idag många av de konkurrenter vi kommer möta, säger han och nämner bolag som HiQ, Knowit och Redpill Linpro

– Men vi har även de många mindre bolag som är mellan fem och 50 anställda och som jobbar med molntransformation. Även om de är oftast nischade på en speciell teknik.

Efter att Iver köpte City Network har man ett eget molnerbjudande i det som numera heter Cleura. Carl-Magnus Månsson är dock tydlig med att det är en hybrid multimolnmodell man ska jobba med, där exempelvis Azure och AWS också är viktiga.

Hur viktigt är det för er att ha ett eget moln?

– Vi märker hur stark compliance-frågan är och det passar oss som hand i handske när vi kan tillhandahålla molnlösningar som är byggda på en teknik som vi är bekanta med.

Är det bra eller dåligt att lansera i så pass osäkra tider som det är nu?

– Drivkraften för det vi gör finns i transformationen och där ser vi ingen avmattning. Vi har de flesta av våra konsulter i olika transformationsprojekt, och jobbar i betydligt mindre grad med resurskonsulter.

Från start räknar Iver med att omsättningen för Accelerate at Iver ligger en bit över 300 miljoner kronor, och Carl-Magnus Månsson säger att man trots en redan bra storlek har stora tillväxtambitioner.

– Med 300 anställda blir vi en av de största i vår nisch. Vi har haft organisk tillväxt i vår konsultaffär med mellan 25 och 30 procent årligen och den takten vill vi fortsätta hålla. Men vi kommer också att se om det finns andra verksamheter som passar in.

Hur stora ska ni bli?

– Jag ger mig inte förrän vi har ett konsultbolag som omsätter en miljard, säger Carl-Magnus Månsson

Vad ska ni köpa?

– Vi kommer inte titta efter några nya områden för att bredda oss, utan det vi kommer titta efter är kunskap och kompetens inom modern digital teknik där vi kan hjälpa till med den komplexa digitaliseringsprocessen.