Arbetslivet har blivit mer flexibelt – men vi arbetar mer oflexibelt. Så kanske en ny undersökning från fackförbundet Akavia kan tolkas.

Undersökningen visar att stillasittandet är utbrett bland it-akademiker – ja, att de flesta sitter stora delar av sin arbetsdag. 28 procent uppger att de sitter mellan 10 och 15 timmar ett normalt dygn och 42 procent sitter mellan 7 och 9 timmar.

8 procent uppger att de sitter still nästan hela dagen.

Minst rör sig de personer som arbetar på distans minst fyra dagar i veckan enligt undersökningen där också Akavias andra medlemsgrupper ingår – ekonomer, jurister, samhällsvetare. personalvetare och kommunikatörer.

Totalt i alla tillfrågade grupper uppger 33 procent att de har fått fysiska besvär av långvarigt stillasittande och 41 procent tycker inte att deras arbetsgivare uppmuntrar rörelse på arbetstid.

Stillasittande är den största boven bakom arbetsrelaterade besvär enligt Arbetsmiljöverket. Bland annat ökar det risken för hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, övervikt och fetma, odh det kan också kopplas till depression och ångest.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man tar korta regelbundna rörelsepauser. Forskning visar att även korta rörelsepauser minskar långtidssjukskrivnigar.