Under januari har det EU-finansierade projektet SEUS lanserats, där dataverktyg ska användas för att göra byggandet av fartyg mer effektivt, rapporterar TNW.

SEUS, som står för Smart European Shipbuilding, stöds av åtta organisationer från fem olika europeiska länder som alla utgör olika delar av varvsindustrin: finska Cadmatic, tyska Contact Software, nederländska Sarc BV, norska Ulstein Group och spanska Astilleros Gondan samt Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, Åbo universitet i Finland och Stenden Hogeschool i Nederländerna. 

Tillsammans ska dessa ta fram ett nytt ramverk och en gemensam plattform för datadriven skeppsbyggnad. Målet med projektet är att det tekniska arbetet ska kunna bli 30 procent snabbare, medan själva byggandet av fartygen ska kunna gå 20 procent snabbare.

Läs också: Här är it-frågorna Sverige ska driva under ordförandeskapet i EU