I år väntas de globala cybersäkerhetsinvesteringarna öka med 13,2 procent, enligt en ny rapport från analysföretaget Canalys.

Därmed skulle de landa på 223,8 miljarder dollar.

Det är myndigheter och storföretag som driver marknaden, medan marknaden för småföretag minskar som en följd av de sämre ekonomiska tiderna.

Ett föränderligt hotlandskap skapar ett tryck på organisationer att både bredda och fördjupa cyberförsvaret, vidga detekteringskapaciteten och förbättra incidentresponsen, konstaterar Matthew Bell, analytiker på Canalys i rapporten.

– Ransomware är fortfarande det största hotet mot organisationer ur ett verksamhetsmässigt, ekonomiskt och varumärkesperspektiv.

Uppkomsten och missbruk av generativa AI-modeller, som Chat GPT, kommer att göra så att riskerna ökar till en ny nivå 2023, fortsätter Matthew Ball, chefsanalytiker på Canalys.

– Det kommer att möjliggöra och påskynda skapandet av skadlig kod i industriell skala av fler hotaktörer och öka frekvensen och omfånget av attacker. Organisationer kämpar redan för att hantera nuvarande hotnivåer och har inte råd att skära ner på utgifterna eftersom det kommer att göra dem ännu mer sårbara. Istället kommer de att behöva arbeta närmare med kanalpartners för att göra smartare investeringar.

Tjänster som konsulting, outsourcing, integration och så vidare, är den största kategorin och även den som växer snabbast – 14 procent upp i jämförelse med produkterna som växer med 12 procent.