Från och med den 1 oktober 2022 har en ny lag trätt i kraft. Den nya regeln innebär att ett kundföretag som har tagit in en konsult i bemanningssituation inom samma enhet i 24 månader, under en 36-månadersperiod, måste erbjuda konsulten i fråga en tillsvidareanställning. Eller alternativt betala två månadslöner.

Det har förstås väckt en hel del frågor och diskussion bland it-konsultbolagen, som nu måste vara beredda på en delvis ny arbetsmarknad. Exakt vad som kommer hända är dock svårt att säga i dagsläget. Eftersom bara bemanningsuppdrag från och med den 1 oktober räknas, så lär vi inte ha svaren förrän tidigast i oktober 2024. Men det hindrar inte att det pratas mycket om frågan redan nu.

– Det är alltid intressant med ny lagstiftning när det inte finns någon praxis. Vi har fått sätta oss in i det och se hur det kommer utvecklas. Vi har pratat en del om det, både vi på hr och i bolagsledningen, säger Karin Carlsson, hr-chef på CGI:s Business Unit IPBPS/GDC.

– Vi ser oss inte som ett bemanningsbolag, utan vi är snarare specialister som erbjuder det som våra kunder saknar. Och vi ansvarar för vår personal och deras kompetensutveckling, så vi ser våra konsulter som vår personal. Men det spelar inte så stor roll hur vi ser på oss själva, säger hon och konstaterar att det kommer bero på hur lagen tolkas.

– När den kom förväntade vi oss inte att det var CGI som skulle omfattas. Vi har väldigt bra anställningsvillkor för våra anställda, ett bra förmånspaket och kollektivavtal. Men när vi läste på ordentligt var det inte riktigt så. Det kommer nog vara många företag som inte själva tycker de är bemanningsbolag som kommer omfattas av det här. Lagen är utformad så att den träffar inhyrda konsulter och inhyrande företag. Det är omöjligt för oss som konsultbolag att ensidigt bestämma att vi inte omfattas av lagen.

Bemanning eller inte

Karin Carlsson tror att det kommer avgöras om det är bemanning eller inte av det uppdrag konsulterna utför hos kunden.

– Det är där som det blir lite klurigt, men det är så klart något vi måste hantera. Om man arbetar med kundens arbetsverktyg, med samma arbetsuppgifter som kundens egna anställda och helt arbetsleds av kunden, då skulle det kunna bli så, det blir nog lite av en knäckfråga.

Karin Carlsson
Karin Carlsson.

Hon tror dock inte att hela CGI kommer omfattas av lagen.

– Hela infrastruktur- och IP-verksamheten kommer inte omfattas. Inte heller de kunduppdrag där det är ett arbetsresultat som kunderna köper och vi bidrar med expertis. Men däremot de konsulter som jobbar på timme kan omfattas.

Hur många resurskonsulter har ni ungefär i Sverige?

– Det är svårt att säga. Ofta levererar vi i projekt och hela leveranser till våra kunder och har inte så mycket rena konsultuppdrag. Gissningsvis är det några hundra av våra nästan 4000 anställda i Sverige.

Hur förbereder ni er på CGI?

– Det vi har gjort är att uppmana våra kundansvariga att ha en dialog med våra kunder, och att vi får se hur det utvecklar sig och se om det kommer någon praxis. Jag gissar att det kommer vägledande rättsfall.

Risk att tappa konsulter

Ett annat bolag som är bekymrat över att en del företag kan ha missat vad den nya lagen innebär, och som menar att många nu behöver mer information, är konsultmäklaren Magnit. Totalt jobbar bolaget med cirka 9 000 konsulter i Sverige, och hos bolaget finns en rädsla att hamna i en sits där seniora konsulter kommer behöva lämna om kunderna skulle tvingas anställa dem. Även från Magnits håll uppmanar man alla att vara förberedda på den nya lagen.

Helena Sarkany, bolagsjurist på Magnit, säger att en konsult som blir erbjuden anställning hos en kund kan välja att tacka nej, men hon vågar inte uttala sig exakt hur det kommer bli när det lagen blir aktuell om knappt två år. Och det är just osäkerheten bolaget vill lyfta.

– Det är svårt att svara på vad som kommer hända så jag vågar inte uttala mig om det. Det är svårt att säga hur många konsulter som kommer välja att tacka ja till ett erbjudande de får från en kund, och det finns nog också en osäkerhet hos kundbolagen, säger hon och utvecklar:

– Kunderna är bekymrade över det här eftersom de hyr in stora volymer av konsulter för specifika och viktiga projekt och de vill inte av med dem mitt i projektet.

Attraktiv arbetsgivare

Hos HiQ är den nya lagen också något som diskuteras flitigt. Helena Herolf, som har titeln chief people officer på HiQ, tror att man kommer att omfattas av lagen, men även här räknar man med att det ska bli tydligare ju närmare man kommer.

– Lagen riktar sig i första hand till de företag som anlitar företag inom bemannings- och personaluthyrningsbranschen och ställer krav på dem. Därför jobbar vi nu, i dialog med våra kunder, med att titta på exakt vilken påverkan den får för oss och våra samarbeten, säger hon.

Vad tror ni kommer hända?

– En effekt lagen kan komma att ha på vår bransch skulle jag säga är att takten konsulter byter uppdrag kan bli något högre. Att byta uppdrag ser vi i grunden som positivt då det är en del av konsulternas utveckling, vilket gör de ännu mer relevanta för våra kunder.

För att förbereda sig för den situationen betonar Helena Herolf vikten av att arbeta vidare med bolagets kultur och strävan efter att vara en attraktiv arbetsgivare.

– Generellt för oss och våra branschkollegor är att vi verkar inom ett område där konkurrensen om kompetens är extrem. Många av våra konsulter får regelbundet propåer om att byta jobb, och på HiQ erbjuder vi en trygg anställning och lägger vårt fokus på att vara en attraktiv arbetsgivare där man trivs, utvecklas och har roligt som anställd. Det jobbar vi med varje dag, och så kommer vi fortsätta, säger hon.