Den nya kvantdatorn byggs med finansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, i ett första skede 102 miljoner kronor.. Den byggs som en kopia av den kvantdator som utvecklas på Chalmers och som idag är uppe i 25 kvantbitar – med målet att vara uppe i 100 kvantbitar 2029.

Kvantdatorn på Chalmers byggs inom ramen för, Wallenberg Centre for Quantum Technology, WACQT, men eftersom den utvecklas hela tiden finns inte möjlighet för utomstående företag eller forskare att utnyttja den.

2025 ska den nya kvantdatorn bli tillgänglig för algoritmkörning, den har då 25 kvantbitar men tanken är att uppgradera till 40 efter några år.

– Därför ska vi göra en kopia av vår kvantdator och göra den tillgänglig i en testbädd för företag och forskare att köra algoritmer på. Syftet med testbädden är att höja kompetensnivån inom kvantteknologi i Sverige och att sänka tröskeln för att använda kvantdatorer, säger Per Delsing, Chalmersprofessor och föreståndare för WACQT i en kommentar.

Redan i dag finns kommersiella aktörer som erbjuder kvantdatorer men den testbädd som nu tas fram kommer att bli betydligt billigare för svenska användare.

Dessutom kommer det att finnas en supportavdelning som hjälper till att ta fram körbara kvantalgoritmer och testutrustning för företag som utvecklar komponenter inom kvantteknologi – både support och testutrustning för komponenter planeras vara på plats 2024.

– Tanken är att man inte ska behöva så stora förkunskaper. Det räcker att ett företag har ett problem som man hört att en kvantdator kanske skulle kunna lösa, så hjälper supportavdelningen användaren vidare därifrån, säger Per Delsing.