Efter att ha knoppats av som ett eget bolag från det Göteborgsbaserade konsultbolaget Getcap Group hoppas DB24 bli nästa svenska globala databassuccé. Sedan man blev ett eget bolag har det utvecklats ett stort intresse för bolagets automationsprodukt. Att det finns en stor global marknad att adressera råder det ingen tvekan om, enligt styrelseordförande AndréasEskengren.

– 2019 fick vi den första kunden och sedan har det snabbt rullat på, säger han och beskriver produkten.

– Det vi gör är intelligent automatisering av den dagliga databashanteringen för Microsofts SQL-server. Det är ungefär 70 procent av alla företag som använder SQL Server globalt, så det finns en jättestor marknad där för oss.

Göran Petersson är den som började utveckla produkten för åtta år sedan, då han själv jobbat många år som databasadministratör och sett behovet av ett bättre sätt att utföra den dagliga förvaltningen av databaser. Han är en de cirka 15 personer som idag jobbar på DB24. Men trots storleken är ambitionen alltså satt väldigt högt.

Automatisering nyckeln

Andréas Eskengren säger att han förstår att det låter som storvulna planer, men av det han och bolaget kommit fram till så ser de inga begränsningar för hur stor verksamheten ska bli. Tvärtom tror man att produkten ligger helt rätt i tiden, givet den automatiseringstrend som råder.

– Automatisering har skett i alla branscher men inte inom databashantering. Det finns mest semi-automatisering. Det vi har gjort och som gör att vi sticker ut är att vi har utvecklat en komplett automatiseringsprodukt som arbetar proaktivt i den dagliga databashanteringen. Vi har den första lösningen i världen vad vi vet som automatiserar detta. Det finns också en intelligens inbyggd som gör produkten adaptiv, säger han.

Det är framför allt under det senaste året som bolaget börjat rulla ut produkten i större skala. Idag har man mellan 30 och 40 kunder i Sverige och Danmark. Bland de kunder som har kört produkten finns bland andra Mathem. Den kund som man haft längst finns dock i offentlig sektor. Det är Soltak, som är ett gemensamt bolag som bildats av de fyra kommunerna Stenungsund, Tjörn, Lilla Edet och Kungälv.

– De har driftat sina databaser med DB24 utan avbrott sedan 2019, och har haft 100 procent upptid sedan dess, konstaterar Andréas Eskengren.

Samarbete med Microsoft

Och strax innan årsskiftet skedde ytterligare ett genombrott, när man inledde ett samarbete med Microsoft Sverige. Man har även börjat leta fler partners som kan sälja produkten.

– Vi samarbetar med Shibuya som driftpartner, och håller på och tittar på flera att samarbeta med, säger Andréas Eskengren.

Vilka ser ni som den främsta konkurrenten?

– Det finns många andra aktörer som jobbar med databashantering, men ingen direkt konkurrent. Solarwinds är ett mer traditionellt alternativ, Redgate ett annat. Men de har mer reaktiva produkter som kräver manuell handpåläggning. Det är där vi skiljer ut oss i och med att det är helt automatiserat i vår produkt.

Planen framöver är att växa internationellt. Än så länge ägs bolaget fortfarande av Getcap Group, som är majoritetsägare. Men även Andréas Eskengren och produktens pappa, Göran Petersson, har ägarandelar. Men för att växa behövs mer resurser.

– Nu är vi inne i ett spännande skede med stor kapitalanskaffning, där vi planerar att ta in 50-70 miljoner, säger Andréas Eskengren och berättar att man tydligt kommer rikta in sig på den amerikanska marknaden.

– Vi ska till USA. Först hade vi tänkt den vanliga vägen, att först växa i Norden och sedan Europa. Men efter att ha pratat med ett antal rådgivare och diskuterat i styrelsen så har vi kommit fram till att fokusera på USA först. Så kommer det andra sedan.

Klart till våren

DB24 hoppas och tror att riskkapitalprocessen kommer vara klar i april-maj. Och det finns en tydlig övertygelse om att man kommer lyckas att bli nästa svenska databassuccé, en resa som till exempel Neo4j har gjort.

– Alla säger alltid att de är störst bäst och vackrast. Men vi tror verkligen att vi har något unikt här och det är därför vi beslutat oss för att satsa på USA, säger Andréas Eskengren.

Vad är det med Sverige och databaser, finns det någon särskild anledning till att vi sticker ut där?

– Det är svårt att svara på, kanske att vi är duktiga på ordning och reda. Databaser är hjärtat i allt och det är väldigt viktigt att de alltid funkar. När man pratar med amerikanska VC-bolag så kommer det alltid fram att vi är duktiga på utveckling i Sverige. Vi har en hög grad av teknikkunnande och är oftast tidigt framme med ny teknik, och vi vågar testa. Det är nog delvis därför.