Lagar som ska förhindra penningtvätt och terrorfinansiering, strikta krav på personuppgifter och it-säkerhet, ny EU-förordning för att stärka det finansiella systemet och hållbarhetslagstiftning. Företag som verkar inom den finansiella sektorn har fått – och kommer fortsätta få – en rad nya regleringar som måste efterlevas.

– Många upplever att det är djungel av nya lagar. Samtidigt är det fortfarande processer som i många fall hanteras manuellt, man upprättar sina styrdokument i Word och mejlar runt dem i organisationen och förankringen hos de anställda är svår. Det blir väldigt mycket administration.

Det säger Julia Haglind, som tidigare bland annat varit teknisk chef inom Nasdaqkoncernen och ansvarig för de operativa delarna för de nordiska börserna. De senaste fem åren har hon varit vd för dotterbolaget Nasdaq Clearing och där ansvarat för riskhantering för derivatmarknaden.

Totalt 20 år blev det på börsjätten. Det var också i de sammanhangen som hon allt mer kom att inse att det saknades smarta verktyg för många bolag att hantera interna styrdokument.

Hantera interna styrdokument

Nu har hon lämnat Nasdaq för att i stället utveckla digitala verktyg som ska hjälpa företag att hantera interna styrdokument.

Det här sker genom bolaget North House som hon startade förra året tillsammans med två medgrundare och bolagsbyggaren Hidden Dreams, och som nu är redo för att lansera sin saas-tjänst brett på den svenska marknaden.

– Det var så uppenbart hur företag kämpar med de här frågorna. De vill göra rätt och har det på agendan, men det är så många regleringar och det är svårt att få ihop alla manuella moment.

– Styrdokument om policys, instruktioner och riktlinjer är också frågor som vd:n inte har möjlighet att springa runt och kontrollera, men som måste finnas på plats och som måste vara förankrade i organisationen.

North House startade upp så sent som i maj förra året, under hösten utvecklade de en saas-tjänst riktad mot de här problemen, och som ska upprätthålla, underhålla och förankra styrdokument i organisationerna.

De har under utvecklingen haft två kunder inom finansbranschen som kommit med feedback och input. Inom en månad lanserar de produkten brett och för att få stöd i detta har de tagit in 3,5 miljoner kronor genom en nyemission.

Många nya lagar

Julia Haglind nämner ett antal nya lagar och förordningar som direkt påverkar finanssektorn. Lagen om Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ESG-regelverket (som hanterar hållbarhetsarbetet), NIS 2 som hanterar it-säkerheten, men också Försäkringsrörelselagen och Lagen om bank- och finansieringsrörelse. Dessutom påpekar hon att den nya EU-förordning som kallas Dora, Operational Resilience Regulation, kommer att få stor påverkan. Även denna handlar om säkerhet och ska se till att finanssektorn i Europa kan upprätthålla en motståndskraftig verksamhet även vid allvarliga driftstörningar.

Deras tjänst handlar mycket om att automatisera processer så att det ska bli lättare att möta upp de här lagarna och reglerna. Julia Haglind berättar om funktioner som att man får en påminnelse när det är dags att uppdatera, man kan länka dokument till varandra så att om det till exempel sker en förändring i it-säkerhetspolicyn talar den om vilka dokument som berörs av detta, man kan tagga viktig lagstiftning mot dokument och visa vilken policy som rådde under en viss tidpunkt, något som tillsynsmyndigheter ofta vill veta.

– Vi har lagt in smarta funktioner som ska lösa problem många företag brottas med i dag. Compliance-frågorna har inte stått först i kön att digitaliseras och hittills har det inte funnits någon lösning som är skräddarsydd för styrdokumenten. Nu vill vi nå ut brett med den här.