För ungefär ett år sedan köpte Iptor tyska Timbertec, som nischat in sig på ERP-system för träindustrin. Nu har bolaget tecknat ett avtal med svenska Holmen Wood Products, som ska använda den SaaS-baserade produkten Timber Commerce. Tanken är att mjukvaran ska stötta såväl sågverk som Holmens anläggningar för träförädling.

För Timbertec är det den första nya kunden sedan förvärvet. Med den nya ägaren har bolaget börjat blicka allt mer mot Norden, där man strävar efter att uppgradera Iptors kunder till det mer branschanpassade systemet.

– Vi är övertygade om att Timbertec inte bara har teknisk expertis utan även kännedom om den lokala marknaden samt resurser för att fortsätta att vara vår långsiktiga och pålitliga ERP-partner, säger Holmen Wood Products marknadschef Johan Hedin i ett uttalande.

– Vi har haft ett långt och uppskattat samarbete med Holmen, vilket innebär att vi förstår verksamheten, medarbetarna och de framtida utmaningarna. Jag är mycket glad över att vi nu fortsätter samarbetet och att vi får möjlighet att bidra till Holmen Wood Products långsiktiga framgång, säger Kristian Niklasson, som är vd på Timbertec Nordics.