Chatt GPT har omfamnats brett av allmänheten, men samma tekniker används redan och samma typ av arbete pågår på många forskningslabb, säger djupinlärningspionjären Yann LeCun, som nu är AI-forskningschef på Facebooks moderbolag Meta, under en träff med journalister. Det skriver nyhetssajten ZDNet.

– Vad gäller den underliggande tekniker, så är inte Chat GPT särskilt innovativt, säger han och fortsätter.

– Det är inget revolutionerande, även om det uppfattas så för allmänheten. Det är mest att det är väl sammanställt och snyggt gjort, fortsätter han.

LeCun tillägger att liknande datadrivna AI-system har byggts tidigare av många företag och forskningslabb och att uppfattningen att OpenAI är ensamt om det här är helt felaktig.

– Det är inte bara Google och Meta, utan det finns ett halvdussin startups som i grund och botten har liknande teknik.