Europeiska centralbanken (ECB) kan på sikt komma att lansera en digital variant av euro, men enligt nyhetsbyrån Reuters är det fortfarande en del saker som behöver redas ut först.

Enligt ECB-ledamoten Fabio Panetta är tanken att den digitala valutan ska vara avgiftsfri, med andra ord ska man inte behöva betala något extra när man gör betalningar eller överföringar.

Vidare ska data om användarna inte sparas, detta med hänsyn till den personliga integriteten. Ett sådant beslut skulle emellertid göra det svårare att bekämpa penningtvätt, terrorfinansiering och skatteflykt, vilket är tre av de främsta argumenten för att införa digitala valutor.

Ett annat problem är att det kan bli svårare för kommersiella banker att tjäna pengar på sin verksamhet. En potentiell lösning är att begränsa användningen av den digitala valutan, till exempel kan det bli förbjudet att använda den för att betala löpande räkningar.

Med den sortens begränsningar lär intresset från allmänheten svalna betydligt, så det finns en uppenbar risk att konsumenterna håller fast vid nuvarande lösningar.