– Vi har tittat på våra medlemsföretag och skärskådat ett, Nicator, som står för 20 procent av marknaden. För det företaget och deras affärskontakter handlar det om 600 årsarbeten som försvinner, säger Ylva Hambraeus-Björling, vd på IT-Företagen.

Minst 2 950 årsarbeten försvinner, enligt branschorganisationens undersökning. Räknat på personer handlar det om 4 400 människor som förlorar sina jobb, eftersom många jobbar deltid.

Felräknad besparing
Jobben finns inom bland annat support, transport, försäkring och installation, många innehas av ungdomar och 85 procent av jobben finns utanför Stockholm.

IT-Företagen säger att alliansen dessutom använt felaktiga siffror, nämligen de som Statskontoret redovisade för ett år sedan. IT-Företagen hävdar att Statskontoret då räknat fel på momsen.

I branschorganisationens beräkningar blir därför de 800 miljoner alliansen sagt sig kunna spara årligen på en slopad reform bara 160 miljoner.

Folkpartiets ekonomiska talesman Karin Pilsäter vill inte bemöta IT-Företagens anklagelse att tusentals jobb försvinner.

– Jag ser ingen anledning att kommentera detta i dagsläget, säger hon.

Är det här något som ni haft med i beräkningarna när ni diskuterat hem-pc-reformen?
– Inga kommentarer.

Kristdemokraternas ekonomiskpolitiske talesman Mats Odell vill inte heller kommentera undersökningen i sak, men säger att han tycker att den representerar ett statiskt synsätt.

– Det är svårt att göra en helhetsbedömning av vad som händer med it-branschen utifrån enbart den här delen. Man måste se till de sammantagna effekterna på sysselsättningen som hela alliansens program ger. Miljoner löntagare får betydligt mer pengar att röra sig med och får råd att köpa nya datorer, säger Mats Odell.

Förhastat beslut
IT-Företagens Ylva Hambraeus-Björling tycker ändå att man kastar ut barnet med barnvattnet, att reformen i dag är kostnadseffektiv och inte belastar staten. Att luckorna efter de förlorade jobben skulle kunna fyllas från annat håll tycker hon är fel väg att gå.

– Det måste ju vara lättare att behålla de jobb som finns än att tro att man ska lösa allt med helt nya jobb. Men det enda vi ber alliansen om är: fatta inget förhastat beslut. Vänta och låt oss skärskåda det här tillsammans så att ni sedan kan fatta ett beslut på bättre grund, säger Ylva Hambraeus-Björling.