Det väntar stora förändringar på Tietoevry under det kommande året, där tre av bolagets sex affärsområden ska ses över. Det var ganska exakt ett år sedan som den nya strategin sjösattes, och det innebar inte bara en ny logga. Den stora förändringen var att Tietoevrys verksamhet delades in i sex olika affärsområden.

Nu ska de sex affärsområdena bli tre, eller? Det är åtminstone ett troligt scenario utifrån den nya strategi bolaget tagit fram. Redan i juli meddelades planerna på att börsnotera Tietoevry Banking som ett separat bolag, och några månader senare, i november, var det dags för nästa stora förändring när man slog ihop affärsområdena Connect och Transform. Och den sammanslagna enheten ingår också i allra högsta grad i de nya planerna.

Pratar man med koncernchef Kimmo Alkio om vad som är orsaken till planerna så är svaret tydligt. Det handlar om att bli spetsigare.

– Det stora i det här är specialiseringen, det är nyckeln till framtida tillväxt, säger han och konstaterar att de sex affärsområdena i stort sett följt planen.

– Det var i januari 2022 som vi gjorde förändringen, och vi har haft en bra utveckling hittils. Alla sex affärsområden skiljer sig åt och har olika behov, olika investeringar, olika konkurrenter och olika möjligheter att locka till sig talanger.

När man tittar i Tietoevrys presentationsmaterial för den nya strategin framkommer det att möjligheten till lönsamhet, och tillväxtpotentialen, är lägst för Transform och Connect.

– I det affärsområdet har man behov av en viss storlek, skala och volymer för att kunna vara framgångsrik, konstaterar Kimmo Alkio.

Ser över alternativ

Det som sades i november när man presenterade var att man ska se över strategin för den kombinerade Transform- och Connectverksamheten. En potentiell försäljning eller att knoppa av och notera bolaget finns med som alternativ.

Verksamheten, där Connect leds av Sverigechefen Johan Torstensson, och Transform av Satu Kiiskinen, har drygt 1 000 nordiska företag på kundlistan, liksom många kunder inom offentliga sektor. Den årliga intäkten ligger runt 1,2 miljarder euro och antalet anställda är cirka 8 700 globalt.

– Ambitionen är att vi ska bygga ett starkare bolag med bättre möjligheter att växa framöver. Exakt vad som kommer hända får vi komma tillbaka till. Vad vi har sagt är att vi ska se över olika alternativ för de delarna under de kommande tolv till 18 månaderna, med start i november, säger Kimmo Alkio

På frågan om Tietoevry har fått några intressenter som velat köpa Transform/Connect är han fåordig. Men han är så klart medveten om att det faller ett helt nytt ljus på en verksamhet när man går ut med besked om en potentiell försäljning eller börsnotering.

– Jag spekulerar inte i vilket intresse det väcker, svarar han på frågan om vilka som visat intresse att köpa.

Oro i Sverige

På svenska Tietoevry har det uppstått en hel del oro, inte minst på de sammanslagna Connect- och Transform-enheterna.

– Vi är väldigt måna om hur kollegorna mår och vår ambition är att prata öppet om det. Vi vill att dialogen ska vara transparent och vi försöker vara transparenta. När du kliver in i en ny strategi vill vi veta vad alla tycker. Vi har varit noga med att mäta engagemanget hos personalen, och det har blivit högre för varje kvartal, säger Kimmo Alkio och konstaterar att det är speciella tider.

Kommer det bli nedskärningar under resans gång?

– När vi tittar framåt så finns det ingen drivkraft i nedskärningar. Det här är en väldigt konkurrensutsatt bransch där man behöver vara rädd som sin personal, så vi ser ingen anledning att lyfta det i det här läget.

Den andra stora översynen gäller Tietoevry Banking. Här ligger siffrorna för lönsamhet och tillväxtpotential betydligt högre, så där är det andra drivkrafter som gör att den ser ut att leva ett eget liv framöver. För här verkar huvudspåret vara att den delen ska noteras som ett eget bolag.

– Vi vill göra verksamheten mer agil, och skapa en aktör som kan konkurrera på fintech-marknaden. Tietoevry Banking har en möjlighet att bli ett av de starkaste fintech-bolagen på marknaden, tror Kimmo Alkio.

Vad blir kvar?

Han betonar att det handlar om en lång process. Även här är det 12–18 månader som gäller, men då från juli när översynen av Banking-delen presenterades.

Vad kommer då bli kvar av Tietoevry framöver? De övriga tre affärsområdena som man ska satsa på är Tietoevry Create, som enligt koncernchefen står sig starkt internationellt. Det gäller även vårdinriktade Tietoevry Care, som Kimmo Alkio också anser står sig starkt med sin välfungerande mjukvara. Den tredje delen är Tietoevry Industry, som jobbar med branschspecifik mjukvara i många olika branscher.

Specialisering som nyckel till framtida tillväxt är alltså drivkraften. Om tre av affärsområdena knoppas av har man alltså ungefär halva bolaget kvar. Men Kimmo Alkio påpekar att det även finns uttalade planer för att växa framöver.

– Förvärv är också en del av den nya strategin, säger han.