Bara 38 procent av de svenska dataskyddsombuden anser att deras organisation arbetar kontinuerligt och systematiskt med GDPR-frågor. Det visar en ny undersökning från Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, där dataskyddsombud i 800 verksamheter deltagit.

– Det är oroande. För att få till stånd ett systematiskt och kontinuerligt arbete med integritets- och dataskyddsfrågor är det avgörande att det både finns kunskap om dataskyddsförordningen och engagemang för frågor som rör integritet och dataskydd i organisationens ledning, säger Andrea Amft, analytiker på IMY, i en kommentar.

Nästan hälften, 46 procent, uppger att de inte blir involverade i dataskyddsfrågorna i tid. 44 procent tycker heller inte att de har tillräckligt med tid avsatt för sitt dataskyddsarbete.