Open AI:s ChatG PT har nu tekniskt sett lyckats ta både en affärs- och jurdikexamen, rapporterar Engadget.

I en ny studie från University of Minnesota i USA fick Chat GPT ta fram svaren för fyra olika examensprover och fick godkänt i samtliga, även om den inte lyckades få något högt betyg.

Vid Wharton School of Business i USA genomförde en liknande studie fast med en examen i företagsekonomi. Chat GPT fick även här godkänt och ett något bättre betygssnitt men gjorde återigen inte fantastiskt ifrån sig. 

Både studierna konstaterar att Chat GPT var väldigt ojämn i sin prestation och kunde hantera vissa uppgifter fantastiskt medan den var ganska hopplös gällande andra.

Resultatet blev märkbart bättre om en människa coachade AI:n och båda studierna rekommenderar skolor att begränsar AI-användningen så att Chat GPT inte används för fusk.

Läs också: Lågavlönade anställda i Kenya fick lära Chat GPT vara mindre hatisk