Två ledande akademiska tidskrifter – Science och Springer Nature – har infört nya regler för hur AI-verktyg som Chat GPT får användas i artiklar. Uppdateringen av reglerna görs efter att allt fler akademiker experimenterar med AI-verktyget Chat GPT, rapporterar The Register. 

Tidskriften Science ser strängt på användningen av Chat GPT och varnar för att det är vetenskaplig oredlighet att lämna in artiklar som producerats med hjälp av sådana AI-verktyg.

Enligt Science chefredaktör Holden Thorp måste alla inlämnade artiklar vara författarnas originalverk och att innehåll som producerats av AI är en form av plagiat.

I de nya riktlinjerna skriver tidskriften att ”text som genererats av AI, maskininlärning eller liknande algoritmiska verktyg får inte användas i artiklar som publiceras i Science-tidskrifter, och inte heller får de medföljande figurerna, bilderna eller grafiken vara produkter av sådana verktyg utan uttryckligt tillstånd från redaktörerna”.

Inte heller Nature tillåter artiklar för Chat GPT eller andra AI-verktyg anges som författare men har inte förbjudit användningen helt.

I sina uppdaterade regler skriver Nature att ”forskare som använder AI-verktyg bör dokumentera denna användning i metod- eller bekräftelseavsnitten. Om en artikel inte innehåller dessa avsnitt kan introduktionen eller ett annat lämpligt avsnitt användas för att dokumentera användningen av LLM”.

Läs även: Chat GPT – ett högteknologiskt cirkustrick eller den första riktiga AI:n för dagligt bruk?