Det makroekonomiska läget är tufft med stigande räntor och geopolitiska spänningar. Men trots svarar 60 procent av de tillfrågade vd:arna i PWC:s rapport att de inte planerar att skjuta på företagstransaktioner under 2023.

– Osäkra tider innebär också möjligheter till att göra riktigt bra företagsaffärer. För de bolag som har en välfylld kassa finns det därför all anledning att agera under 2023. Samtidigt är det viktigare än någonsin med noggranna förberedelser i affärsprocessen, och att väga in omvärldsfaktorer som inflation, valutaeffekter, leverantörskedjor och geopolitik, säger Johan Rosenberg, som är ansvarig för M&A på PWC i ett pressmeddelande.

Rapporten Global M&A Industry Trends Outlook publiceras två gånger om året, och innehåller analys av globala företagsaffärer inom de sex olika branscherna konsument, energi, finans, hälsa, tillverkning samt teknik, media och telekom.

Och techbranschen tillhör de mest positiva. På frågan om hur många vd:ar som inte planerar att skjuta upp sina affärer så hittar man den allra högsta andelen inom kategorin finansiella tjänster, med 65 procent, tätt följd av teknik, media och telekom med 64 procent.

Samtidigt visar rapporten en inbromsning av företagstransaktioner under 2022, då det totalt genomfördes cirka 54 000 affärer, att jämföra med 65 000 under 2021. Men under andra halvåret i år väntas förvärvstakten öka igen,och då väntas teknik, media och telekom för en fjärdedel av såväl antal affärer som volym.

Inom regionen Europa, Mellanöstern, Afrika var det också en liten nedgång i jämförelse med 2021. PWC påpekar dock att minskningen är lägre än i andra delar av världen, och dessutom 20 procent över den nivå det låg på innan pandemin.

– Det här stämmer bra med den bild vi har, cirka 40 procent av de svenska företagen säljs internationellt, framförallt inom Europa men även till USA. En annan anledning kan vara tillgången på kapital hos riskkapitalbolagen. I Europa har de här summorna fördubblats sedan 2013 och tittar vi på Sverige är vi bland de ledande marknaderna i världen när det gäller tillgång på riskkapital, efter USA och Storbritannien, säger Johan Rosenberg.