Stockholm, Helsingfors och Hamburg är de tre städer som ska spela en betydande roll i det EU-projekt som ska identifiera, testa och utvärdera lösningar länkade till urbana drönartjänster.

EU-projektet heter Cityam och ska verka för att regler och riktlinjer för framtida användning av det undre luftrummet blir enhetliga och effektiva inom hela Europa. Målet är att städernas luftrum ska kunna vara både ett effektivt och hållbart sätt för både leverans- och övervakningstjänster, som exempelvis medicintransporter, blåljustjänster och trafikövervakning.

– Urban luftmobilitet kommer spela en allt större roll i den hållbara staden, och nya strategier och verktyg behövs för att kunna hantera det ökande antalet drönare i urbana områden – vilket är kärnan i Cityam-projektet. Vi är oerhört stolta över att Stockholm är utvalt som en av tre europeiska städer som ska bana väg för andra, både i Sverige och i Europa, säger Karin Bengtsson, vd på Kista Science City i ett pressmeddelande.

Totalt är det 13 organisationer från industri, akademi och städer i samarbetet som görs på uppdrag av Baltic Sea Region. Tillsammans ska man under tre år testa, utvärdera och förbereda hållbara lösningar för rörlighet i nedre luftrummet i Europas städer. Bland de gemensamma målen finns att ta fram verktyg för anpassad stadsplanering, utvärdera lyft-och landningsplatser i stadsmiljö samt att bygga upp ett ekosystem som banar väg för drönartrafik som ett multimodalt transportsystem.

Från Sverige deltar Kista Science City, Stockholms stad och Luftfartsverket, som tillsammans ska bidra med finansiering, expertis och genomförande av pilottester.

– Sveriges huvudstad ska vara rustad för framtidens mobilitet. Just nu går utvecklingen av drönarleveranser i raketfart. Därför kommer vi att undersöka hur drönare bäst skulle kunna användas i Stockholm och vilka regler det skulle kräva. Vi kommer också att ta fram en plan för möjliga landningsplatser och genomföra ett pilotprojekt med drönare i stadsmiljö, säger Lars Strömgren, trafikborgarråd i Stockholms stad i en kommentar.

Billy Josefsson, som har titeln Forskning & Innovation Urban Air Mobility på Luftfartsverket, ser också fram emot att komma igång.

– Det här är riktigt bra för branschen, vi behöver champions som Stockholm stad. De argument, behov av kompetens och lösningar som identifieras i Cityam och för Stockholm kommer att vara ett värdefullt bidrag till hela den nationella omställningen med att stegvis införa teknik, formulera regler och börja nyttja drönartjänster. Det finns så mycket samhällsnytta att hämta. Utmaningen framöver är att bygga kompetens och att hitta bra former för samverkan mellan aktörerna, säger han.