Efter några år med omorganisation, avknoppning av Kyndryl och vikande vinster hade IBM ett förhållandevis starkt 2022, då man faktiskt var den av it-jättarna som gick bäst på börsen. Men trots det har man likt de andra it-jättarna nyligen gått ut med ett besked om stundande nedskärningar. 3 900 anställda, vilket motsvarar ungefär 1,5 procent av den totala personalstyrkan, är den siffra som kommit fram.

Sannolikt kommer den svenska verksamheten påverkas på något sätt, men någon specifik siffra, eller något uttalat krav har inte nått det svenska dotterbolaget. Det säger Sverige-vd:n Vahid Zohali till Computer Sweden. Och han betonar att de globala neddragningarna mer är en del av en omorganisation än en effekt av ett dåligt resultat.

– Det här är utifrån de omstruktureringar som sker, så det har inget med hur vi presterade 2022 att göra. Det beror på ändringar i organisationen, och det finns inget program i Sverige för nedskärningar. Det är på global nivå och ska snarare ses som en vanlig avgångsfrekvens i ett företag, säger han.

Global neddragning

I dagsläget utgörs den svenska styrkan av knappt 1 000 personer, och enligt Vahid Zohali är svenska IBM inte bara inne i en global neddragning. Man vill också stärka upp vissa delar av bolaget.

– Det finns vissa områden där vi fortfarande har stora behov och där vill vi expandera, säger han och nämner framför allt hybridmoln och AI som två typiska sådana områden.

Han säger också att den vändning som bolaget nu gjort efter de tyngre åren håller i sig i Sverige.

– För två år sedan satte vi en strategi och idag bidrar Sverige mycket. Det är en bra marknad utifrån vår vision och vad vi vill göra inom våra tre huvudfokusområden hybrid cloud, AI och säkerhet, säger han och lyfter inte minst fram det ökade partnersamarbetet som en viktig del.

– Vi har haft tillväxt två år i rad i Sverige, som har varit en bidragande faktor till IBM:s globala tillväxt. Hälften av den omsättningen kommer från de cirka 150 partner vi värvat in.

Nytt partnerprogram

Där har man också nyligen lanserat det nya partnerprogrammet IBM Partner Plus, som enligt IBM främst ska driva försäljningen av hybridmoln och på AI-marknaden. Atea, Addpro, Enfo, Ericsson, Capgemini, Tietoevry, Tele2 , Celeris, Blocksworks och Sogeti är några av de bolag som lyfts fram som viktiga deltagare i IBM Partner Plus.

Trots svåra tider och tuff konjunktur är det en optimistisk Vahid Zohali som blickar framåt. Dels tack vare bolagets tidigare svenska satsningar, men inte minst tack vare ny spännande teknik.

– Vi tror mycket på vårt Accelerator-program, där vi får in duktiga entreprenörer, och där vi kan hjälpa dem att skala sin verksamhet. Vi har också vårt samarbete med Unga forskare och MSB där över 450 000 studenter har utbildats i cybersäkerhet, säger han.

Men det han mest ser fram emot med stor och påtaglig förväntan är utvecklingen inom kvantdatorer, som han och IBM tror mycket på. Han drar till och med en parallell till det första numret av Computer Sweden som vi nyligen publicerade i samband med tidningens 40-årsdag. Då var det pc:n som slog igenom brett under IBM:s flagg. Och ska man tro Vahid Zohali kan kvantdatorns intåg komma att ge IBM lika stor påverkan igen.

– I närtid handlar det mesta hos oss om kvantdatorer. Vi hade lanseringen av vår senaste kvantdator i slutet av förra året, och under 2023 kommer ytterligare lanseringar som blir ännu bättre erbjudande, och ännu starkare.

Kvantsäker kryptering

Ett område där intresset varit stort är det som kallas Quantum safe, som handlar om säkerhet och kryptering av data.

– Just nu är det mest säkerhet. Det är många som tittar på det redan nu så att de ska vara med redan från början.

Men Vahid Zohali betonar att IBM ser det som ett paradigmskifte, där användandet kommer växa fram successivt.

– Det är lite som när internet kom. jaha, vad kan jag göra med det här? Det är svårt att veta idag, så nu jobbar vi med att förbereda personal och våra partner. Det är riktigt häftigt med den kraft kvantdatorn kommer med. Nu när tekniken finns så ska kompetensen byggas upp, säger han och säger att intresset att vara med är väldigt stort.

LG Electronics, HSBC, Exxon Mobil, Mitsubishi Chemical, Cern och Bosch är några av de samarbeten som redan har presenterats globalt, och Vahid Zohali ser ett stort intresse även i Sverige.

– Det är fler och fler företag som ansluter sig till oss.