Open AI berättar i ett blogginlägg att man tagit fram ett verktyg för att spåra AI-genererad text. Med hjälp av en språkmodell som tränas på dataset där mänskligt skrivna texter jämförs med AI-genererade texter om samma ämne ska den AI-genererade texten kunna upptäckas.

Men verktyget går inte att lita på helt och fullt. Bland annat är det opålitligt när det gäller texter på mindre än 1 000 tecken och det går också att redigera AI-text så att den missar det. Det är också dåligt på andra språk än engelska.

Open AI säger att man ändå gör verktyget tillgängligt för att få feedback om det är användbart även om det inte är helt perfekt.

Läs även: Chat GPT – ett högteknologiskt cirkustrick eller den första riktiga AI:n för dagligt bruk?