Delning av data i offentlig förvaltning brukar lyftas fram som en viktig pusselbit för att hantera samhällsutmaningar men bara 16 procent av svensk offentlig sektor har börjat med den typen av samverkan. Det visar en ny rapport från Capgemini – Connecting the dots: Data sharing in the public sector.

I rapporten har tolv länder undersökts och Sverige hamnar på tionde plats. I toppen ligger Australien där nästan fyra av tio offentliga aktörer uppger att de har, eller håller på att rulla ut, öppna dataekosystem.

Norge och Danmark ligger under snittet men ändå före oss på plats sex och sju.

Samtidigt är de tillfrågade förvaltningarna mycket positiva till öppna dataekosystem.

Åtta av tio anser att det lett till ett ökat medborgarengagemang, nio av tio att det ökat transparensen och sju av tio att hållbarhetsplaneringen förbättras. Dessutom anser så mycket som två tredjedelar av de offentliga organisationer som använder sig av dataekosystem att det förbättrar deras motståndskraft mot cyberhot.

– Oavsett om det är pandemier, samhällsfrågor som gängkriminalitet, ungdomsarbetslöshet eller klimatkris, så behöver alltid sittande regering kunna ge svar. Det är därför den offentliga sektorn måste dela data systematiskt och över tid, säger Lars Kullberg, ansvarig för offentlig sektor på Capgemini Sverige i en kommentar.

Bland de hinder som nämns i rapporten nämns sådant som kultur, teknik och brist på förtroende. 56 procent av de tillfrågade uppger att de möter motstånd mot datadelning från medborgare och att det finns ett bristande förtroende för kvaliteten på uppgifterna.