Svenska Ljusgårda odlar, paketerar och distribuerar sallad i vad som enligt bolaget är en av de största inomhusbaserade vertikalodlingarna i världen. För att lyckas med salladsodling i Sverige krävs rätt mängd ljus, näringsämnen, temperatur och bevattning.

För att säkra sina processer för underhåll av utrustning och att kunna ha en driftsäker produktion har man tagit hjälp av konsultbolaget Enfo. Tillsammans har man sett över utrustning, underhåll och arbetssätt, vilket inkluderar kartläggning och klassificering av maskinparken. Enfo har dessutom implementerat sitt underhållssystem Efecto för att minimera sårbarheter.

– Har man inte storskalighet på den här marknaden kommer man inte överleva. Därför ser vi fram emot ett fortsatt samarbete med Enfo i vår framtida uppskalning. Deras expertis har säkerställt att riskerna i våra produktionsled och arbetssätt minimeras och det blir också ett viktigt stöd i vår snabba tillväxt framåt. Både Ljusgårda och Enfo har erfarenhet från storindustri och detta är en avgörande komponent för vår tillväxtresa, kommenterar Niklas Tjäder, produktionsansvarig på Ljusgårda i Tibro, bolagens samarbete i ett pressmeddelande.

Ljusgårda har drygt 90 anställda i Tibro och levererar omkring sex ton sallad per vecka till ungefär 250 Ica-butiker över hela landet samt Axfoods butiker Hemköp och Willys. Ambitionen framöver är att skala upp produktionen med ytterligare fabriker.

– Vi är glada att kunna bidra till Ljusgårdas fortsatta utveckling genom att säkra hållbara processer och produktionsflöden genom hela livscykeln. Vi har samarbetat tätt med Ljusgårda och har bland annat gjort verksamheten mer teknikfrämjande inom exempelvis underhållsarbetet. Det är avgörande för att bibehålla konkurrenskraft på dagens marknad, säger Håkan Östholm, som är seniorkonsult på Enfos affärsenhet Strategic Asset Management i Skövde.