Införandet av vårdinformationssystemet Cerner Millennium i Region Skåne och Västra Götalandsregionen, VGR har kantats av svårigheter. I Skåne skulle systemet ha sjösatts under hösten 2020 och VGR siktade mot våren 2021 men ännu är det inte infört i någon av regionerna.

I den senaste tidplanen från VGR ska nu breddinförandet av systemet ske från hösten 2024 och avslutas under hösten 2026 och i Region Skåne ska införandet ske från våren 2025 och avslutas våren 2027.

Och en viktig orsak till fördröjningen är att både leverantören Cerner – som efter ett uppköp nu ingår i koncernen Oracle Cerner – och de båda regionerna underskattat den svenska datalagstiftningen säger Michael Pomerance, vd på Cerner Sverige, i en intervju med Läkartidningen.

Hårdare i Sverige

Han har tidigare arbetat med att införa Millennium i Mellanöstern men konstaterar att lagarna kring personlig integritet och data ser helt annorlunda ut i Sverige – och är hårdare – vilket krockar med hur systemet designats.

Systemet är nämligen gjort så att all information mellan alla vårdgivare och att det inte spelar någon roll vilken enhet som vårdpersonalen arbetar i.

– I de flesta länder är det okej och det antas att om du är en legitimerad läkare så är du är smart nog att veta vilken information du bör och inte bör leta upp, säger han.

– Men integritetslagarna i Sverige säger att »vi litar på människor, men inte så mycket – det vore bra om ni kunde gömma informationen och låta andra göra aktiva val att hämta den eller skaffa patientens medgivande«. Så vi har till väldigt stor del fokuserat på den aspekten sedan vi började 2018.

Totalt räknar Cerner med att införandet tagit tre gånger så lång tid än vad man räknat med.

– Vi var medvetna om lagen. Men Millennium finns i 28 länder. Alla vill skydda information, men där har hälso- och sjukvård en särställning och störs inte så mycket av juridiken.

Trodde lagen skulle ändras

Enligt Michael Pomerance har inte bara Cerner utan också de två regionerna underskattade effekten av den svenska datalagstiftningen och han berättar om att när avtalen skrevs så trodde de ansvariga i Skåne och VGR att den svenska lagstiftningen skulle uppdateras och att det också fanns en vilja att utmana lagstiftningen. Men det har inte lyckats.

Efter en tid av spänningar mellan regionerna och Cerner – med bland annat anklagelser om avtalsbrott – har situationen nu lugnat ner sig. Och genom att VGR sköter driften själva, och Skånes servrar står i Stockholm där driften sköts av Cerner Sverige, juridiskt sett ett svenskt bolag, så räknar man med att det inte sker någon dataöverföring till USA i strid med Schrems II-domen.

I oktober förra året tecknade också Region Skåne och VGR en överenskommelse om att samarbeta i sina förberedelser för att införa Millennium-systemet och att se till att det bara blir en svensk version.

Läs också: Mångmiljardprojektet i VGR-vården igång igen – tidsplan på plats