Forskare vid University of California San Diego har publicerat ny forskning för ett nytt system där AI kan användas för att fram läkemedel mot cancer.

AI ska då kunna hjälpa forskarna att identifiera nya antikroppar som genom aktiviering skulle kunna göra så att människans eget immunsystem skulle kunna bekämpa cancerceller.

Att hitta effektiva antikroppar har tidigare varit ett dyrt och tidskrävande arbete som AI nu kan komma att ändra.

Det nya systemet ska bland annat lyckats identifiera en antikropp kapabel att binda sig 17 gånger närmare proteinet PD-L1 som cancerceller avger, jämfört med existerande läkemedel.

Läs också: Chat GPT slår rekord – aldrig har användare strömmat till så snabbt