De två företagen Splunk och Opentext, båda tungviktare inom dataanalys och siem, aviserar nedskärningar.

Splunk säger upp fyra procent av sin personalstyrka för att ”optimera sina kostnader inför osäkra makroekonomiska förhållanden”.

”Tyvärr kommer dagens beslut att påverka omkring 325 anställda runt om i företaget”, skriver Splunks vd Gary Steele i ett mejl till personalen.

Samtidigt meddelar Opentext sina planer på att säga upp 8 procent av personalstyrkan, vilket motsvarar cirka 2000 personer. I det fallet handlar förklaras nedskärningen delvis av redundans som uppstått efter köpet av det brittiska mjukvaruföretaget Micro Focus för 6 miljarder dollar.