En gemensam faktor för de tre dominerande molnjättarna Amazon Web Services, Microsoft och Google i den här rundan av delårsrapporter var att samtliga rapporterade om lägre tillväxt för sina molntjänster. På bara ett par månader verkar investeringsviljan i de här tjänsterna avtagit. Det visar en jämförelse med kvartalet före.

  • Marknadsledaren AWS hade en försäljningsökning under fjärde kvartalet på 20 procent på årsbasis. Det går att jämföra med 27 procent för tredje kvartalet. 
  • Microsoft rapporterade om en försäljningsökning för Azure-plattformen och andra molntjänster på 31 procent på årsbasis, jämfört med 35 procent kvartalet före. 
  • Google Cloud ökade försäljningen med 32 procent. Det tredje kvartalet var ökningen 38 procent. 

Tillväxten var också lägre än vad analytikerna hade förväntat sig i alla de här fallen. 
Frågan är nu om det här är tillfälligt eller om det är en långsiktig trend.

Microsofts vd Satya Nadella säger i ett konferenssamtal i samband med rapporten att nedgången i investeringarna till stor del beror på att kunderna väljer att optimera sin användning av företagets produkter för att spara in på kostnader. Det handlar alltså inte om att de överger dem. Den dynamiken kommer inte vara för evigt, tillade han, eftersom ekonomin i stort kommer att vända upp. På lång sikt går investeringarna upp.

För Microsofts del handlar det om att bygga lojalitet med kunderna under tiden, fram tills att de åter är redo att investera i stora molnprojekt, enligt Satya Nadella.

Tidningen Business Insider har gått igenom vad finansanalytiker som följer molnbranschen ger för råd till sina kunder, och de verkar hålla med om den bilden och tror inte att nedgången i molninvesteringarna speglar någon långsiktig trend. De påtalar också att det varit hypertillväxt för molnet under pandemin och att det nu är en normaliseringsperiod.

”Även om investerare kan frestas att dra slutsatsen att Azure kommer att bromsa in i mognad, tror vi inte att det är fallet även om de går in i en årslång period där kunder optimerar sin databelastning (efter en tvåårig pandemispurt med migreringar)”, skriver en analytiker.

Personer med lång erfarenhet från den svenska molnbranschen pekar också på att vi kommer från en period med extrem aktivitet, det vill säga pandemin och allt vad den innebar med migreringar och distansarbetet.

– Det var riktigt hårt tryck under pandemin, när alla skulle ut på Teams, så jag tror det det har med det att göra, säger Ove Bristrand, vd för systemintegratören Netintegrate.

– Det som är mest tydligt just nu är att organisationerna använder sina molntjänster till mer. När de gick över till molnet var det e-post och dokument, nu är det mer fokus på affärssystem i molnet. Low code och no code växer så det knakar.

Det som håller tillbaka molntjänster här i Sverige, menar Ove Bristrand, är fortsatt de legala diskussionerna om hur man får använda de här lösningarna framför allt inom den offentliga sektorn.

– Det är det enda som bromsar, skulle jag säga. Det finns en osäkerhet inom offentlig sektor, även om en del har börjat arbeta med hybridlösningar.