Genom att satsa på systemplattformen Afry Pulse ser Löfbergs en potential att öka sin produktionsförmåga ytterligare. Afry Pulse är en mjukvara för produktionsstöd som utvecklats av teknikkonsulten. Med dess gränssnitt kan användaren överblicka produktionen, och få kontroll på var insatser krävs eller var i produktionen det finns ledig kapacitet.

– Vi ser fram emot att använda Afry Pulse som stöd i arbetet med att kontinuerligt utveckla och optimera produktionen, och därmed nå ökade krav på hållbarhet och resurseffektivitet, säger Jonas Berg, produktionschef på Löfbergs i ett pressmeddelande.

Implementeringen av Afry Pulse kommer inledningsvis ha fokus på informationshantering, beslutsstöd och visualisering. Enligt Löfbergs underlättar det även bolagets hållbarhetsarbete, när man tydligt kan visualisera och följa specifika nyckeltal.

– Vi är stolta över att få fortsatt förtroende att hjälpa Löfbergs med ytterligare systemlösningar och ser fram emot att hjälpa till i Löfbergs digitalisering av produktionen. Med Afry Pulse kommer vi att leverera en digital lösning som bidrar till utvecklingen av framtidens smarta och uppkopplade fabrik, och ett flexibelt arbetssätt med specifika justeringar för Löfbergs verksamhet, kommenterar Richard Hellberg, sektionschef inom industriell digitalisering på Afry.