Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Trafikverket har i dagarna lämnat in en slutredovisning till regeringen om uppgraderingen det svenska kommunikatonsnätet för samhällsviktiga aktörer – som exempelvis polis, akutsjukvård, räddningstjänst, länsstyrelser och Sveriges regioner och kommuner.

I rapporten, som uppmärksammats av Telekom idag, beräknas kostnaden för det nya 5g-nät som ska komma på plats bli 11,2 miljarder kronor under åren 2024-2040. Det är högre än tidigare beräkningar där det talats om drygt sju miljarder kronor.

2030 är tanken att alla användare ska använda 5g-nätet. Den nya lösningen är en hybridlösning där staten av säkerhetsskäl har kontroll över stora delar av systemet men där kommersiella lösningar också kompletterar nätets robusthet och tillgänglighet,

Och näringslivets roll för att bygga upp det nya nätet betonas i rapporten.

– Näringslivets roll och hur vi skapar en stabil samordning av beredskapsplaneringen mellan olika sektorer är oerhört viktig. Sveriges satsning på en övergång till ett 5G-nätverk är ett konkret exempel på hur MSB och Trafikverket tillsammans med näringslivet stärker Sveriges beredskapsförmåga. Ett robust kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer är en livlina för hela vårt samhälle, säger generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka på MSB i en kommentar.

I rapporten konstateras att de flesta länder i Europa också uppgraderar sina samhällsviktiga kommunikationsnät.

För Sveriges del handlar det exempelvis om att få kapacitet för mobil dataöverföring – det nuvarande Rakelsystemet omfattar främst talkommunikation.

– Vi står inför en stor statlig infrastruktursatsning där marknadens innovationskraft avseende utrustning, bredbandstjänster och applikationer anpassat för samhällsviktig och säker kommunikation är avgörande. Tillsammans med andra länder som satsar på liknande 5G-lösningar vill vi att marknadsutvecklingen på det här området fortsätter i den takt som är nödvändig, säger Ronny Harpe, verksamhetschef för säkra kommunikationer på MSB.

MSB har tidigare avbrutit en upphandling av ett kärnnät med drift och kundstöd som är ett första steg i uppgraderingen av Rakelnätet. Orsaken var enligt MSB att det inte kommit in något komplett anbud i upphandlingen. En ny upphandling planeras under det första kvartalet i år.