2021 kom EU-kommissionen med ett förslag till AI-regler för att få på plats en global standard och främja innovation. Nu hoppas EU:s lagstiftare att enas om ett utkast till regler i mars och att en överenskommelse ska vara klar i slutet av året, rapporterar Reuters.

– Vi har fortfarande god tid på oss för att uppfylla det övergripande målet och den tidsplan som vi antog från början, nämligen att slutföra det under denna mandatperiod, säger Dragos Tudorache, ledamot av Europaparlamentet och en av dem som har i uppgift att presentera de nya reglerna.

Han konstaterar också att det tagit längre tid än han först trodde.

– Den här texten har sett en komplexitetsnivå som är ännu högre än det typiska komplexa maskineriet från Bryssel.

De föreslagna AI-reglerna har fått kritik från flera olika håll – både för att inte hantera riskerna och för att kväva innovation. Bland annat har det kommit en diskussion kring hur man ska se på ett AI-verktyg som Chat GPT – om det ska ses som något som behöver mer tillsyn eller inte.

Bland annat har Thierry Breton, EU-kommissionär för inre marknaden, sagt att de föreslagna AI-reglerna syftar till att möta farhågorma om risker med Chat GPT. Andra anser att en för hård reglering kan leda till att innovationen stryps som en effekt av ökade kostnader.