Microsoft har tidigare fått hård kritik för hur diagnostikdata från Windows samlas in och bearbetas, men nu har ett antal förändringar presenterats.

En av de stora nyheterna är att data från enheter som tillhör organisationer med en faktureringsadress i EU eller EFTA i fortsättningen kommer att bearbetas i Europa, vilket är något som EU ställt krav på.

Microsoft väljer även att minska antalet diagnostikdatakontroller från fyra till tre och dessa inställningar får nu tydligare namn, närmare bestämt Diagnostikdata av, Obligatoriska och Valfria.

Vill du veta mer om ändringarna rörande insamling av diagnostikdata kan du besöka Microsofts webbplats.