Meta Platforms, som äger Facebook och Instagram, har bett en mängd chefer i företaget att antingen gå ner på golvet och bidra individuellt eller lämna bolaget. Detta som ett steg i verksamhetens effektivisering, rapporterar Bloomberg.

Processen kallas ”tillplattningen” internt och innebär att mellanchefer som vill stanna kvar i företaget måste ta en roll som så kallad individual contributor. En sådan är inte chef för någon utan fokuserar helt på exempelvis utveckling eller design.

När vd Mark Zuckerberg presenterade företagets senaste kvartalsrapport sa han att 2023 blir ”effektivitetsåret” för Meta, vilket bland annat skulle innebära att kapa projekt med dålig leverans och rensa bland mellancheferna.

Redan i november skar Meta ner personalstyrkan med 13 procent.