Det svenska elbolaget Tibber som använder digital teknik för att hjälpa folk minska sin elförbrukning, har sedan starten för sju år sedan vuxit kraftigt. När säkerhetschefen Jon Westholm började på Tibber för ett drygt år sedan såg han hur bolagets personalstyrka dubblades, från 150 till cirka 300 anställda på bara ett år. I och med att man samtidigt etablerade sig i Norge, Tyskland och Nederländerna var en av hans viktigaste prioriteringar att ta tag i identitets- och åtkomsthanteringen.

Det är Advania, och dess Oktateam, som har drivit projektet med Tibber. På en och en halv månad utformade man och lanserade en Okta-infrastruktur anpassad för Tibber-organisationen

– Vi valde Okta eftersom jag av erfarenhet visste att det skulle kunna stärka vår it-säkerhet på Tibber samtidigt som det skulle öka effektiviteten i våra processer, utan att belasta teamet ytterligare, säger Jon Westholm, säkerhetschef på Tibber i ett pressmeddelande.

En av de första åtgärderna var att integrera Tibbers hr-funktioner via Hibob HR. Tidigare skedde all onboardning av nyanställda manuellt, men de processerna har nu automatiserats med hjälp av Okta Workflow. Enligt Tibbers beräkningar har man sparat cirka 38 timmars manuellt arbete, och 1 200 timmar eller 370 000 kronor i genomsnittlig förlorad produktivitetskostnad för anställda som behöver åtkomst från dag ett.

En annan viktig del har varit Okta Lifecycle Management, där man bland annat automatiserar åtkomsten till appar för nyanställda, men även hanterar åtkomst för de anställda som lämnat företaget. Man har även infört flerfaktorsautentisering, och Tibbers anställda använder Okta Verify som extra autentiseringsfaktor för att styrka sin identitet. Här räknar Tibber med att man sparar 2,6 miljoner kronor i genomsnittlig produktivitetskostnad.

På Okta är man nöjda med projektet. Nordenchef Mattias Bolander kommenterar uppdraget på följande sätt:

– Tibber har haft en imponerande tillväxtresa där Oktas Workflow Identity Cloud-lösningar har hjälpt företaget att automatisera och effektivisera processer för en snabbt växande personalstyrka. Våra identitetslösningar levererar en säker it-miljö samtidigt som de ger sömlös tillgång till viktiga appar och minskar kostnader och arbetsbelastning för organisationen.