Den 8 februari 1587 avrättades Maria Stuart och i samband med årsdagen har en grupp kryptografer under ledning av George Lasry presenterat en spännande nyhet.

Gruppen har nämligen lyckats knäcka koden i brev som den tidigare drottningen av Skottland skickade till sina allierade i samband med att hon satt fängslad i England.

54 av de 57 breven var adresserade till den franske ambassadören Michel de Castelnau och eftersom det var viktigt att den engelska drottningen Elisabet inte fick kännedom om korrespondensen användes ett avancerat system med symboler, rapporterar Ars Technica.

Via en kombination av datoriserad kryptoanalys, manuellt kodknäckande och en språklig och kontextuell analys har George Lasry och kompani till sist lyckats tyda de 50 000 orden i breven, något som ger ny kunskap om Maria Stuarts liv i fångenskap.

Det är inte otänkbart att fler brev kan hittas i de franska arkiven och förhoppningen är att de avkodade breven ska publiceras i bokform så småningom.