Ute på företagen förbereder man sig på sämre tider – men fortfarande spår analysföretagen ökande it-investeringar de närmaste året.

Och Jonas Andersson, upphandlingsanalytiker och vd på analys- och konsultbolaget Herbert Nathan, konstaterar att de dåliga tiderna inte märks av i hans bransch – tvärtom.

– Vi har ökat vår omsättning med 30 procent, men det handlar inte bara om oss utan om andra rådgivare också – generellt har alla ökat radikalt de senaste två åren, säger han.

– Vi hör att kunderna pratar om lågkonjunktur men det påverkar inte deras investeringsvilja.

Tre sticker ut

Framför allt ser han tre branscher där digitaliseringstrycket är extra högt – tillverkande industri, handel och offentlig sektor.

Tillverkningsindustrin har länge haft en situation där nästan alla suttit med lokala systemarv med egenutvecklade system, inte sällan från 80- och 90-talet.

– Nu har man kommit till en punkt där man inte längre kan stå emot molnet och det kräver rätt mycket investeringar när man ska bygga bort det egenutvecklade. Det som kanske borde skett för 15 20 år sedan – och nu är behovet jättestort.

För handelns del handlar det om att knyta ihop traditionell handel och e-handel där många produktet ska samverka.

– Omnichannel kräver mycket logistik och även om Sverige ligger långt framme så är det fortfarande ett område där det investeras mycket.

När det gäller offentlig sektor så står effektivisering i centrum.

– Det görs mer än vad jag har sett de föregående 10 15 åren. Man vill investera ikapp när det gäller att ta till sig ny teknik för att minska det manuella arbetet och bli mer effektiva.

Kundupplevelse och hr

Två områden står också i centrum för investeringarna.

Det ena är kundupplevelsen där man arbetar på att vara till nytta för sina kunder och attrahera dem genom sina sajter, webbportaler och arbetar med eftermarknad och så vidare.

– Där resonerar man som så att man kan räkna hem investeringarna genom att man ökar affären.

Det andra man satsar på är de anställdas upplevelse – hr-området.

– Det satsas ofantligt mycket i hr-applikationer. Från att bara haft lönesystem och lite register så handlar det nu om off- och onboarding, rekrytering, kompetensutveckling, prestationsmätning och mycket mer.

GDPR startskottet

Att investeringsviljan inom digitalisering är så hög beror på att det på allvar hamnat på styrelsernas bord – och katalysatorn som fick det att hända var, kanske lite oväntat, GDPR.

– Då fick styrelserna eld i baken – de insåg att de kunde bli ansvariga och att det kunde vara en följd av att man hade system som inte fungerade med GDPR. Det kom en insikt hos ledning och styrelse om att det krävs system som fungerar och är förändringsbara – och man säger okej för att slippa fastna i gammal legacy,

Men trots det högtryck som Jonas Andersson upplever finns också risker. Kompetensbristen är en sådan risk där det helt enkelt inte finns konsulter så det räcker för att leverera systemen.

– Det innebär också att priserna går upp. Under 10 15 år hade vi en stabil prisnivå men de senaste två åren har vi sett ökningar på 30 procent när det gäller både konsulter och applikationer.

Kompetensbristen kommer också att leda till att vissa grupper av anställda troligen skonas om det blir läge för nedskärningar eftersom man vill behålla den kompetens som är nödvändig för att klara de it-investeringar som gjorts och för att också få fart när ekonomin går upp igen.

Utnyttja allt man får

En annan risk är att de som nu går över till molnet även investerar i oprövad teknik, nya lättillgängliga applikationer som inte alltid håller vad de lovar. Det innebär att en del av investeringarna blir till lärpengar där man måste testa sig fram – och det gäller att vara medveten om det.

Övergången till molnet kommer också med en annan – större – risk. Nämligen att man inte utnyttjar investeringen fullt ut men ändå betalar för den.

– Många kunder förstår inte fullt ut konsekvenserna av övergången till molnet. De tänker att det är skönt med ett system som alltid är uppe och går och alltid är uppdaterat, säger Jonas Andersson.

– Men när man går från att det kommer en uppgradering vart tredje år till att det kommer uppgraderingar en gång i månaden så måste man också skapa en organisation som klarar att ta till sig de nyheter som kommer och faktiskt använder dem. Det är många inte rustade för.

För att klara det gäller det att få med processägarna på tåget så att de kan se till att nya funktioner anammas i vardagen så att man inte betalar massa pengar för något som inte används.

Fullfölja investeringarna

Ännu talar vi bara om lågkonjunktur – riskerar de här investeringarna att pausas om det slår till hårdare?

– Jag tror vi passerat den punkten. Det här är inga nice to have-system – det är överlevnadsinvesteringar. De gamla legacysystemen är hinder och därför behöver investeringarna fullföljas, säger Jonas Andersson.

Det handlar också om att affären ser annorlunda ut idag.

– Det räcker inte med att exempelvis tillverka en bättre bil än någon annan – det handlar också om hur den säljs och underhålls. Om du inte kan möta det spelar det ingen roll hur bra bilen är.

Med det sagt så går det att prioritera och införa delarna i en viss ordning kopplat till hur hårt lågkonjunkturen slår. Och i vissa fall kommer så klart också it-investeringarna att drabbas.

– Om det blir tufft så kan även it-investeringar bromsas eller stoppas, men marknadsföring är troligen det som drabbas först. Ingen vet hur länge en lågkonjunktur håller i sig så det gäller att härda ut och fort försöka få upp nivån när den börjar ebba ut, säger Jonas Andersson.

Läs också: Ekonomisk osäkerhet pressar svenska cio:er – här är kostnaderna som ryker först