För sju år sedan firades det med tårta på Atea Sverige, efter att man lyckats landa på årliga intäkter över 10 miljarder kronor. Idag var det dags för nästa tårta efter att den siffran dubblats.

Atea Sveriges omsättning under fjärde kvartalet var drygt 6 miljarder kronor, vilket är 17,6 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet landade på 198 miljoner kronor, vilket är 18,5 procent högre än motsvarande kvartal 2021.

De sex miljarderna under årets sista tre månader gjorde att Atea landade på en årsomsättning på knappt 20,5 miljarder kronor, vilket är 19,5 procent högre än helåret 2021.

Sverige-vd Linus Wallin har sagt att Atea ska börja köpa bolag igen, och då inte minst på tjänstesidan, eftersom man vill få den delen att växa.

Tittar man på hur intäkterna varit fördelade i Sverige under 2022 så kommer 82,8 procent, knappt 17 miljarder kronor, från produktförsäljningen, det vill säga hårdvara och mjukvara. Medan tjänstedelen står för 17,2 procent av de totala intäkterna, med sitt bidrag på drygt 3,5 mijarder kronor.

Atea konstaterar också att det är tillväxt i samtliga områden, det vill säga hårdvara, mjukvara, konsulttjänster och managerade tjänster. Hårdvaruförsäljningen var den del som växte mest, med 22,8 procent under kvartalet, där nätverkslösningar till offentlig sektor uppges vara en stor del. Mjukvaruförsäljningen växte med 15,6 procent, även där med starkt ökad försäljning till offentlig sektor. Tittar man på konsultdelen så ökade tjänsteförsäljningen med 9 procent.

– Jag är otroligt stolt men också ödmjuk över den fantastiska resa vi gjort under året tillsammans med våra kunder. Vi accelererar inom samtliga områden och avslutar året starkt, och vi gör det på ett hållbart sätt. Våra kunders fortsatta behov av digitalisering med både hård- och mjukvara, såväl som både smartare och säkrare tjänster är påtagligt, säger vd Linus Wallin om året i ett pressmeddelande.

I Ateas pågående treårsplan, som inleddes 2022, så kommer det andra året, enligt bolaget handla mycket om effektivisering och kompetensutveckling, och det hos både kunder och de egna medarbetarna.

Bolaget ska också fortsätta sitt fokus på hållbarhet, där man strävar efter att hjälpa kunderna att hantera it-produkternas livscykel och gå över till en cirkulär konsumtion av it och digitala verktyg. Där lyfter Linus Wallin också den utmärkelse man fick för andra året i rad, när man utsågs till världens mest hållbara bolag inom IT Services i indexmätningen Global 100.

– Att uppmärksammas globalt för andra året i rad visar att vi är på rätt spår i vår resa att bygga en hållbar framtid. För att åstadkomma långsiktiga förändringar behöver vi påverka hela ekosystemet, vilket inkluderar både våra kunder och partner. Vi måste framåt bli ännu bättre på att använda vår position inom hållbarhetsområdet så att vi kan hjälpa våra kunder att ta nästa steg i deras hållbarhetsresa, konstaterar Linus Wallin.