Den svenska konsultmarknaden har fortsatt gå på högvarv under året, och det kommer troligen märkas i de rapporter som kommer nu. Ett bolag som redovisar starka siffror är konsultmäklaren Ework, som avslutar 2022 med det bolaget kallar ett rekordkvartal.

Ework skriver att orderingången, omsättningen och rörelseresultatet alla varit de högsta för ett enskilt kvartal.

Orderingången ökade under kvartalet med drygt 12 procent till knappt 8,9 miljarder kronor, och nettoomsättningen steg med 21 procent till knappt 4,7 miljarder. Och rörelseresultatet blev 54,8 miljoner kronor, att jämföra med 42,3 miljoner ett år tidigare.

Och det ser starkt ut även för helåret, med en 22-procentig ökande nettoomsättning, vilket gör att årsintäkterna landade på drygt 16 miljarder kronor. Rörelseresultatet ökade 44 procent, till 183 miljoner kronor.

Konsultmäklaren gick i samband med rapporten även ut med de nya mål som ska gälla fram till 2025. Bolaget uppger att man förväntar sig att växa snabbare än marknaden, och man ska öka intäkter och rörelsemarginal, och det ska ske genom ett antal punkter.

Bland de punkterna finns bland annat att utveckla tjänsteportföljen, en ökad försäljning till de kunder man har samt utöka sitt nätverk av partner och konsulter. Men man ska även vinna nya kunder, och inte minst ta sig in på nya marknader.

– Under det senaste året har Ework haft en robust tillväxt och tagit marknadsandelar. Vi har också stärkt vår egen expertis samt vår styrning och övervakning, vilket innebär att förutsättningarna för att nå dessa finansiella mål är goda. Jag ser fram emot att fortsätta stärka vår position som tjänsteleverantör och partner till en rad av de största företagen och myndigheterna i Sverige och Norden, säger vd Karin Schreil i ett uttalande i samband med rapportsläppet.