Via ett meddelande på Microsofts supportsidor har vi fått veta att diagnosverktyget Microsoft Support Diagnostic Tool (MSDT) ska plockas bort från kommande versioner av Windows 11.

Utfasningen kommer att inledas i samband med att den nya felsökarplattformen Get Help lanseras om några månader och tanken är att MSDT ska plockas bort helt och hållet 2025.

Under det senaste året har ett antal allvarliga sårbarheter upptäckts i MSDT, något som kan ha bidragit till beslutet att skrota diagnosverktyget.

I sammanhanget kan nämnas att MSDT inte kommer försvinna från äldre versioner av Windows, så om du till exempel kör Windows 10 berörs du inte av beslutet.