Några stora utbildningar finns inte, och det har fört med sig att företagen tar egna initiativ. SEB är ett exempel, där man har startat den egna utbildningen Cobol Academy.

– Vi har haft Cobol Academy under ca tio år och rekryterar till utbildningen. Det finns inte så mycket utbildningar för Cobol-programmering, det utbildas inte vid universitetet eller på några YH-utbildningar, säger Joanna Axelsson, som är ansvarig för SEB:s techtalangprogram, och hon bekräftar att behovet är fortsatt stort.

– Cobol är det största systemet inom stordatorn, och vi har väldigt många system som bygger på Cobol så vi ser ett stort behov. Vi fortsätter utveckla systemen och har ett kontinuerligt behov av att fylla på med nya talanger som kan komma med nya lösningar och vidareutveckling av systemen.

Hur många utbildar ni per år?

–Det har varit lite olika. Vi stämmer av med chefer och ser hur prognosen ser ut vad gäller resurser framåt. I år är det mellan fem och sex som utbildas. Behovet brukar vara mellan fem och 15 per år.

Joanna Axelsson säger att annonsen ligger ute och att banken välkomnar både externa och interna sökanden.

Hur är intresset?

– Vi har haft ett bra inflöde och har ett högt tryck med ansökningar.

Hur lång utbildning är det?

– Det är 16 veckor med praktisk utbildning, och sedan ett par veckors onboarding. Tanken är att man därefter fortsätter hos oss som junior Cobol-utvecklare.

SEB har idag ett antal olika team som jobbar med Cobol-programmering. Joanna Axelsson uppskattar att antalet anställda som jobbar med tekniken är runt 300, och det är de som hjälper till att föra vidare kunskapen om den stordatoranpassade tekniken som är livsviktig för verksamheten.

– Cobol används bland annat vid transaktioner. Idag är Cobol det stordatorspråk som klarar av att hantera den volym data och transaktioner som krävs på ett stabilt och säkert sätt. Med tanke på att vi väljer att ha utbildningar och rekryterar så har vi tilltro till att det kommer finnas framöver också, säger Joanna Axelsson.

Stor efterfrågan på konsulter

Hos de konsultbolag som satsat på Cobol-utveckling är det också fullt upp, och mer därtill.

– Det är större efterfrågan än det någonsin varit, säger Patrik Boman, vd på Dynamant och säger att det framför allt beror på att så stor del av världens banker och försäkringsbolag fortfarande använder stordatorer.

– Det kommer inte till så mycket nya kunder, men plattformen är fortfarande så välfungerande och tekniken fungerar så otroligt bra. Kunderna behöver dock vidareutveckla plattformen så den passar ihop med modernare gränssnitt.

Dynamant utgörs idag av cirka 40 personer, och med den kompetensbrist som råder inom stordatorer och Cobol hade de nog kunnat vara betydligt fler, sett till efterfrågan.

– Vi är specialiserade på det. Det är i princip det vi gör och det är mer att göra än vad man hinner med. Vi har tio förfrågningar som ligger just nu, säger Patrik Boman, som säger att de åtaganden Dynamant har oftast är av det längre slaget.

– Det är oftast långa uppdrag på tre till fem år. Det här är en extremt stabil business.

Stora pensionsavgångar

Han säger att det till stor del beror på att det inte kommer in så många nya Cobol-utvecklare på marknaden, till stor del för att utbildningar inom området är sällsynta.

– Det här kommer fortsätta. Det finns några utvecklare som är lite yngre. Jensen yrkeshögskola hade en utbildning tidigare och nu har de som gick där jobbat några år. Men de flesta är mellan 55 och 65 år, och det är även stora pensionsavgångar, särskilt på bankerna.

Situationen med äldre utvecklare känns igen från tidigare. Redan för sju år sedan skrev vi om hur Dynamant använde sig av pensionärer för att kunna möta efterfrågan. Och Patrik Boman säger att Annelie Löfgren, som vi pratade med då, fortfarande jobbar deltid.

– Annelie is still going strong. Det är helt otroligt att hon fortsätter jobba. Men hon vill det och är synnerligen viktig för Green Cargo. Deras cio Ingo Paas ringde och tackade för att hon är en så stor del av deras digitalisering, säger han.

Djupt inrotat system

Även på CGI jobbar man en hel del med Cobol. Per Bingefors, som är en av konsultcheferna på CGI Financial Services, säger att man hittills har lyckats bemanna sina projekt, men man är medveten om bristsituationen.

– Man får tag i folk men det är inte lätt. Vi har lyckats bemanna de förfrågningar vi har fått in. vi har en del personal och historiskt sett har vi varit med och utbildat i Cobol. Sedan har vi en global organisation också, och det ger ett starkt nätverk, säger han och konstaterar att det främst handlar om ett antal specifika kunduppdrag.

– Vi har längre relationer med våra kunder, och det skapar en förutsättning för att vi ska lyckas med det här. Det är stabila uppdrag och inte något vi gör för att täcka ett behov om en månad.

Även Per Bingefors påtalar stordatorns kraft och teknik som en orsak till att den funnits kvar så länge.

– Stordatorn är otroligt bra på att hantera stora mängder data. Frågar du en cio skulle den nog gärna vilja byta ut det, men det finns oftast en anledning till att det finns kvar. Det är system som skrevs för så länge sedan och är så djupt inrotat i verksamheten, säger han.

På CGI har man vidtagit en del interna åtgärder för att säkra Cobol-återväxten, men man har inga specifika program för det.

– Idag har vi egentligen bara vidareutveckling av våra egna anställda, och det finns en del yngre förmågor. Annars brukar jag alltid säga det när jag träffar ungdomar: lär dig Cobol, då behöver du inte bekymra dig om att hitta jobb i framtiden.