Sedan många år tillbaka råder det ett informationskrig på nätet och ett viktigt vapen i sammanhanget är spridning av desinformation och konspirationsteorier.

Ett av de senaste exemplen är spridningen av ett klipp som påstås visa hur jordbävningarna i Turkiet och Syrien har orsakat en atombombsexplosion. I själva verket visar klippet den gigantiska explosionen i Beiruts hamn för tre år sedan.

Under hösten har Google försökt få användare i Polen, Tjeckien och Slovakien att lära sig känna igen desinformation, detta via ett antal videor på Youtube, Tiktok, Facebook och Twitter.

Klippen har visats sammanlagt 38 miljoner gånger och effekten tycks ha varit störst i Polen och minst i Slovakien, ett land där Google nöjde sig med ett dubbat klipp i stället för ett som anpassats till lokala förhållanden.

Näst på tur står Tyskland och Indien och förhoppningen är att invånarna i dessa länder ska lära sig att bli mer källkritiska.

– Desinformation kan liknas vid ett virus. Det sprider sig. Det dröjer sig kvar. Det kan få människor att agera på vissa sätt. Vissa människor utvecklar symptom, andra inte. Om det sprider sig och fungerar som ett virus, så kanske vi kan ta reda på hur man skyddar människor från det, säger Sander van der Linden från universitetet i Cambridge i en kommentar till nyhetsbyrån AP.