Tietoevry beskriver sig på sin hemsida som ”ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag” och ofta har den nordiska styrkan framhållits som en styrka. Men snart är det största landet i Norden, och även det land som har flest Tietoevry-anställda, inte längre representerat i ledningsgruppen. Tietoevry Sverige hade vid årsskiftet 4226 anställda medan den norska verksamheten hade 4139, och motsvarande siffra för FInland var 3229.

Som vi skrev nyligen finns det planer på stora förändringar. Två delar av verksamheten, Tietoevry Banking och ett sammanslaget Tietoevry Connect och Tietoevry Transform, ses över för att säljas eller särnoteras som ett eggna bolag. Nyligen utsågs danske Klaus Andersen till vd på Tietoevry Banking och nu är det även klart vem som ska leda sammanslagningen av Connect och Transform, som i samma veva byter namn till Tietoevry Tech Services.

Det blir Satu Kiiskinen, som lett Tietoevry Transform, som blir vd på Tietoevry Tech Services från och med den 1 april. Det innebär att den svensk som har haft mest framträdande roll hos nordiska konsultjätten, Tietoevry Connects vd Johan Torstensson, tvingas kliva åt sidan. Utöver vd för Connect-delen är han dessutom Sverigechef.

Tietoevry Tech Services kommer fungera som en enhet från och med andra kvartalet, och kommer då ha fokus på tjänster inom applikationer, infrastruktur och moln. Satu Kiiskinen har varit på Tietoevry sedan 2013, och har under den tiden haft ledande roller inom olika affärsområden. Hon kommer även fortsättningsvis vara medlem av ledningsgruppen och rapportera till vd Kimmo Alkio.

Oklar framtid för Sverigechefen

Vad som väntar för Johan Torstensson från och med den 1 april återstår att se. Tietoevry skriver i sitt börsmeddelande att ”de framtida planerna och rollen för Johan Torstensson kommer att meddelas i vederbörlig ordning”.

När vi frågar koncernchef Kimmo Alkio vilken roll han ska ha framöver och om han kommer fortsätta som Sverigechef blir svaret ungefär detsamma:

– Johan Torstensson fortsätter som vd för Tietoevry Connect samt som Sverigechef fram till sista mars. Vi återkommer med framtidsplanerna och rollen för Johan så snart vi har något mer att kommunicera.

Är det inte viktigt att ha representation från det största nordiska landet bland de högsta cheferna?

– Vi ser kontinuerligt över vilka ledaregenskaper och kriterier som krävs för att driva tillväxt och expansion i vår ytterst konkurrensutsatta globala bransch. I enlighet med vår strategi har vi sex specialiserade affärsenheter och alla har en stark närvaro i våra nyckelmarknader, inklusive Sverige, med flera seniora svenska ledare. Tietoevrys ledningsgrupp är idag mycket internationell och består av norska, finska, danska, indiska och för närvarande svenska nationaliteter. Och vi kommer även framöver ha en Sverigechef.

Extern expertis

När det gäller utnämningen av den nya chefen för Tietoevry Tech Services förklarar Kimmo Alkio processen och valet på följande sätt:

– Först och främst vill vi påpeka att vi har haft två oerhört starka och meriterade interna kandidater i den här processen. Den här typen av chefsutnämningar är mycket holistiska till sin natur och väger in alla aspekter av verksamheten. För ledande befattningar använder vi oss även av extern expertis vid utvärderingar.

När det gäller de tre delar av bolaget som inte är föremål för en stundande försäljning eller särnotering så leds Tietoevry Create av norske Christian Pedersen, medan både Tietoevry Care och Tietoevry Industry leds av finske Ari Järvelä.

När det gäller den strategiska översynen av Tietoevry Tech Services framöver så ska den fortsätta enligt samma plan. Försäljning eller särnotering förväntas ta mellan 12 och 18 månader, från och med offentliggörandet den 30 november 2022.