Det nya avtal som Consid och Kustbevakningen tecknat avser i huvudsak systemutvecklare inom såväl Dotnet och Java, men även testare av Kustbevakningens system behövs.

Kustbevakningen är en myndighet under Försvarsdepartementet, med huvudkontor i Karlskrona. Totalt finns 20 kuststationer utplacerade längs Sveriges kust, samt i Mälaren och Vänern, och dessutom en flygkuststation som ligger i Skavsta utanför Nyköping.

Det fyraåriga ramavtalet har ett avtalsvärde på 159 miljoner. I Consids uppdrag ingår att vidareutveckla myndighetens olika verksamhetssystem för exempelvis planering, kontroller sjöövervakning. Avtalet innefattar dessutom timavrop för att kunna förstärka kompetensen inom olika utvecklingsprojekt.

– Det är väldigt höga kvalitetskrav för att tilldelas ett ramavtal med Kustbevakningen och vi är självklart väldigt glada och stolta över att vi har fått det här förtroendet, säger Therese Ericson som är regionansvarig på Consid i Blekinge i ett pressmeddelande.