Kammarkollegiets stora upphandling ”Programvaror och tjänster – licenser och licenstjänster” är nu klar. Totalt var det nio bolag som lämnade anbud, och av dessa var det de sju högst rankade bolagen som till slut valdes ut.

Omsättningen på avtalet uppskattas landa på 4 miljarder kronor. Ramavtalet beräknas träda i kraft den 20 februari och löper därefter under en period av högst 48 månader.

Upphandling innefattar licenser för programvaror och publika molntjänster. Kammarkollegiets ramavtalet kan nyttjas av cirka femhundra avropande enheter inom offentlig sektor över hela Sverige.

Kammarkollegiet rankade anbuden utifrån det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Allra högst rankades Atea, följt av Crayon och Advania. Därefter kom Dustin, Real Time Solutions, Insight och Chas Visual Management.

Utöver de sju vinnande bolagen lämnade även Telia Cygate och Pulsen anbud, men de föll bort i rangordningen på grund av att de inte lämnat in bilagan Kvalitet i leveranser.

– Vi är väldigt glada att vi återigen fått förtroendet av Kammarkollegiet. Att vi blir rankade som nummer ett med bäst poäng av samtliga anbudsgivare gällande både kvalitet och pris gör oss extra stolta, säger Robert Haglund, nationell enhetschef Software Cloud & Services på Atea.

– Vi har som mål att hjälpa våra kunder att skapa en mer hållbar it och samtidigt stärka säkerheten. Det gör vi genom att finnas nära våra kunder och erbjuda vår spetskompetens. Vi ser fram emot att få göra just detta genom att erbjuda vår expertis kring allt som rör licenser till både nya och befintliga kunder inom offentlig sektor, kommenterar Hans Hedblom, affärsområdeschef på Advania, det nya avtalet i ett pressmeddelande.